15.08.2020
PL EN
25.03.2013 aktualizacja 25.03.2013

Olsztyński uniwersytet będzie współpracował z uczelnią ze Słowacji

Władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego podpisały w piątek umowę o rozpoczęciu współpracy naukowo-badawczej, w tym wymianie studentów i naukowców, z Uniwersytetem Komeńskiego w Bratysławie.

Uczelnie z Olsztyna i Bratysławy mają razem prowadzić badania i uczestniczyć w międzynarodowych przedsięwzięciach badawczych. Zamierzają organizować sympozja, seminaria i konferencje oraz wspólnie realizować projekty dydaktyczne.

Jednym z ważniejszych punktów porozumienia jest wymiana studentów, staże dydaktyczne dla doktorantów oraz zapraszanie na wykłady naukowców z uczelni partnerskiej.

Zdaniem rektora olsztyńskiego uniwersytetu prof. Ryszarda Góreckiego porozumienie jest kolejnym krokiem do umiędzynarodowienia tej uczelni. Pierwsze wspólne projekty badawcze ze Słowakami mają dotyczyć botaniki i fizjologii roślin, bo rektorzy obu uniwersytetów są biologami.

Prof. Górecki przypomniał też związki patrona słowackiej uczelni z dzisiejszym województwem warmińsko-mazurskim. Jan Amos Komeński w latach 1642-48 mieszkał w Elblągu, gdzie uczył filozofii w miejscowym gimnazjum.

Rektor bratysławskiego uniwersytetu prof. Karol Miciet powiedział, że jest to drugie tego typu porozumienie podpisane z polskimi uczelniami. Słowacy współpracują już z Uniwersytetem Jagiellońskim i planują nawiązanie kontaktów partnerskich z Uniwersytetem Warszawskim.

Istniejący od 1919 roku Uniwersytet Komeńskiego jest największym i najstarszym ośrodkiem akademickim Republiki Słowackiej. Posiada 13 wydziałów, na których kształci się ok. 30 tys. studentów.

PAP - Nauka w Polsce

mbo/ hes/

Copyright © Fundacja PAP 2020