24.01.2021
PL EN
14.04.2013 aktualizacja 14.04.2013

Minister nauki o szansach dla młodych naukowców

Warto szukać unikalnych tematów badawczych w specyfice swojego regionu. Takie badania często mogą zadziwić Europę i świat – przekonywała w piątek prof. Barbara Kudrycka młodych badaczy z białostockich uczelni.

Minister nauki spotkała się z nimi na cyklicznych warsztatach „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce” - poinformował Zespół Prasowy MNiSW.

Piątkowe seminarium szkoleniowe w auli Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku to już dziewiąte z cyklu ogólnopolskich spotkań poświęconych funduszom dedykowanym na projekty badawcze młodych uczonych. Obok prof. Barbary Kudryckiej wzięli w nim udział m.in.: prof. Michał Karoński (Przewodniczący Rady NCN) i prof. Krzysztof Kurzydłowski (Dyrektor NCBR).

"To ważne, by młodzi nie bali się podejmowania odważnych i przełomowych tematów badawczych – podkreślała na spotkaniu prof. Barbara Kudrycka. – Walcząc o lepsze warunki rozwoju karier młodych naukowców walczymy o przyszłość polskiej nauki" – dodała.

Doktoranci i młodzi naukowcy w wyniku reform nauki i szkolnictwa wyższego zyskali nowe formy wsparcia. "Zapisaliśmy w ustawie o Narodowym Centrum Nauki, że minimum 20 proc. jego budżetu dedykowane będzie na badania młodych naukowców. W rzeczywistości to już prawie 40 proc. wydatkowanych przez NCN funduszy. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju choć nie ma takiego zobowiązania ustawowego, na badania wdrożeniowe młodych naukowców przeznacza w programie Lider 120 mln zł" – mówiła minister nauki. Wyjaśniła też, że z dotacji statutowej dla uczelni wydzielono środki na rozwój młodych naukowców – w minionym roku było to blisko 100 mln zł.

Wagę efektywnego pozyskiwania funduszy i grantów na badania podkreślał też prof. Leonard Etel, rektor Uniwersytetu w Białymstoku. "Umiejętność szybkiego i skutecznego zdobywania środków to być albo nie być młodych naukowców. Aby napisać dobry doktorat, trzeba zrealizować dobre badania i mieć na ten cel pieniądze" – stwierdził.

Prof. Barbara Kudrycka podczas spotkania podkreślała, że wspieranie karier młodych naukowców było jednym z priorytetów reformy nauki i szkolnictwa wyższego. "Gdy zostałam ministrem nauki zdziwiło mnie, że rozporządzenie pozwalało przyznawać tylko dziesięć stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców. Zmieniłam je i dziś przekazujemy tych stypendiów już ponad 170" – mówiła prof. Barbara Kudrycka. Przypomniała też, że rząd wprowadził 51-procentowe ulgi komunikacyjne dla doktorantów.

Minister dodała, że w całej Polsce otwierane są nowoczesne laboratoria naukowe i wysokiej klasy infrastruktura dydaktyczna. "Tutaj na Podlasiu zainwestowaliśmy w infrastrukturę naukową ponad 800 mln zł. W całej Polsce wartość tych inwestycji przekracza 26,3 mln zł" – mówiła.

Podczas białostockich warsztatów poruszono też temat zacieśniania współpracy świata nauki i biznesu oraz konieczności komercjalizacji wyników badań młodych naukowców. Prof. Kudrycka podkreśliła, że pomocni w tym procesie mogą być pośrednicy między naukowcami i przedsiębiorcami czyli tzw. „Brokerzy Innowacji”. Na ich działania resort przeznaczy już wkrótce 6,5 mln zł. Krzewienie kultury innowacyjności oraz wsparcie finansowe badań związanych ze specyfiką regionów to także priorytet nowego europejskiego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. "Na ten cel przeznaczone będą środki w nowej perspektywie finansowej, dlatego warto rozejrzeć się wokół siebie i skoncentrować na unikalnych badaniach, które można prowadzić jedynie w środowisku lokalnym, takim jak np. Puszcza Białowieska" – zaznaczyła minister nauki.

Organizatorem spotkania na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku była Rada Młodych Naukowców we współpracy z Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Stowarzyszeniem TOP 500 Innovators.

Na spotkaniu w Białymstoku z prof. Barbarą Kudrycką do doktorantów trafił dedykowany im „Przewodnik po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców. Dostarcza on informacji o dostępnych formach wsparcia dla naukowców przed doktoratem oraz tuż po nim. W publikacji znajdują się także przydatne rady, np. jak młody naukowiec może ubiegać się o „kredyt studencki”, z którego oprócz studentów mogą korzystać także doktoranci oraz w jaki sposób aplikować w konkursach.

Więcej informacji o korzyściach, jakie uzyskali doktoranci i młodzi naukowcy w wyniku reform nauki i szkolnictwa wyższego na stronie internetowej.

PAP - Nauka w Polsce

tot/

Copyright © Fundacja PAP 2021