Ministerstwo Edukacji i Nauki

04.12.2021
PL EN
24.05.2013 aktualizacja 24.05.2013

Powołano członków konwentu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Szesnaście osób liczy powołany w czwartek konwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jego wywodzący się ze świata polityki i biznesu członkowie mają doradzać władzom uczelni w ważnych dla niej sprawach. Kadencja konwentu potrwa do roku 2016.

Uroczyste powołania wręczono członkom konwentu podczas czwartkowego wspólnego posiedzenia senatu i rad wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Odebrali je m.in. wiceprezes Kompanii Węglowej Krzysztof Brejdak, kanclerz katowickiej loży BCC Eugeniusz Budniok, wiceprzewodniczący Sejmiku woj. Śląskiego Michał Czarski, wicemarszałek woj. śląskiego Mariusz Kleszczewski, wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, prezes Węglokoksu Jerzy Podsiadło, prezydent Katowic Piotr Uszok i prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Piotr Wojaczek.

Jak wyjaśnił prorektor ds. edukacji i współpracy z zagranicą prof. Wojciech Dyduch, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach już od lat współpracuje z organizacjami, przedsiębiorstwami, a także sektorem publicznym. Powołanie ich przedstawicieli do konwentu uczelni to m.in. uhonorowanie tej współpracy i nadanie jej odpowiedniej rangi.

Decyzję o powołaniu konwentu podjęli rektor i członkowie senatu uczelni 28 lutego. Społeczność Uniwersytetu chciałaby w ten sposób rozwijać współpracę ze swoimi partnerami, np. poprzez możliwość konsultowania z konwentem kierunków działania i rozwoju czy też zakresu i obszarów współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. Leszek Żabiński w liście do członków konwentu wskazał m.in. że, utworzenie konwentu – jako podmiotu jednocześnie zbiorowej i indywidualnej mądrości, doświadczenia i potencjału – to duże wydarzeniee dla Uniwersytetu, który jest uczelnią publiczną, a zatem nie ma obowiązku tworzenia tego typu ciał.

Prof. Żabiński przypomniał, że Uniwersytet Ekonomiczny prowadzi bardzo ambitny program rozwojowy, inwestycyjny i modernizacyjny w skrajnie trudnych okolicznościach rynkowych i finansowych, a także bardzo złożonych uwarunkowaniach regionalnych i lokalnych.

„Największe znaczenie będzie miała praktyka współdziałania określana przez władze uczelni, w szczególności przez rektora, który będzie zasięgał rady konwentu w najważniejszych, strategicznych kwestiach, przedkładał możliwości i oferty wkładu uniwersytetu na rzecz rozwoju określonych środowisk, zabiegał wreszcie o współdziałanie podmiotów nauki, biznesu i gospodarki oraz polityki strategicznej, regionalnej i lokalnej w osiąganiu wspólnych celów na rzecz dobra wspólnego” - wskazał rektor.

Innym punktem czwartkowej uroczystości w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach było nadanie doktoratu honoris causa tej uczelni prof. Szewachowi Weissowi.

PAP - Nauka w Polsce

mtb/ krf/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021