07.03.2021
PL EN
04.06.2013 aktualizacja 04.06.2013

W Poznaniu konferencja o znaczeniu świata przyrody w starożytności

Młodzi naukowcy z 7 ośrodków uniwersyteckich z całej Polski debatują od wtorku w Poznaniu na temat roli zwierząt i roślin w starożytnej Italii, Grecji, Mezopotamii, Egipcie a nawet w Ameryce Środkowej.

Konferencja „Fauna i flora w świecie starożytnym” odbywa się w dniach 4-6 czerwca w poznańskim Muzeum Archeologicznym.

Na sympozjum składa się w sumie dziewięć bardzo urozmaiconych sesji tematycznych. Młodzi badacze będą debatować m.in. o najwcześniejszym wykorzystaniu broni biologicznej w dziejach, składzie piwa w starożytnym Egipcie, zastanawiać, co naprawdę przyczyniło się do śmierci Kleopatry.

"Wspólnie pragniemy stworzyć forum wymiany poglądów dla studentów i doktorantów z różnych środowisk naukowych, a ponadto uzmysłowić, że choć wskazane dziedziny na pierwszy rzut oka wydają się sobie obce, w pewnych aspektach nawzajem się uzupełniają" – informują organizatorzy.

Deklarują, że celem konferencji jest ukazanie flory i fauny świata starożytnego, jako przedmiotu badań różnych dyscyplin naukowych. Dlatego w sympozjum biorą udział młodzi badacze – doktoranci i studenci z zakresu m.in. historii, historii sztuki, archeologii, filologii klasycznej, kulturoznawstwa oraz biologii, geografii i nauk medycznych. Wieloaspektowość proponowanego tematu ma pozwolić na stworzenie dialogu pomiędzy przedstawicielami tych nauk.

Interdyscyplinarna konferencja naukowa jest organizowana przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Sekcję Orientalistyczną, Sekcję Amici Antiquitatis Studenckiego Koła Naukowego Historyków przy Instytucie Historii UAM oraz Interdyscyplinarne Koło Doktorantów "Agenoris" przy Instytucie Kultury Europejskiej UAM.

Wstęp na wykłady dla słuchaczy jest bezpłatny. Program konferencji dostępny jest na stronie: http://www.konferencja-floraifauna.edu.pl/

PAP - Nauka w Polsce

szz/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2021