02.03.2021
PL EN
31.08.2013 aktualizacja 31.08.2013

Wystawa o chrześcijańskiej Nubii w Poznaniu

„Wielkie królestwa chrześcijańskie w Nubii” to tytuł nowej ekspozycji czasowej, która będzie prezentowana od 3 września w poznańskim Muzeum Archeologicznym. Pokazane zostaną znaleziska z badań w Starej Dongoli, Banganarti i Faras, reprezentujące kulturę Nobadii, Makurii oraz Alodii – wielkich królestw chrześcijańskich w Nubii i zabytki odkryte w trakcie spektakularnych badań ratowniczych podjętych na IV katarakcie Nilu.

Ekspozycja obejmuje różnorodne wytwory kultury materialnej, poczynając od ozdób, tkanin, broni, poprzez bardzo efektowne, bogato zdobione wyroby ceramiczne, detale architektoniczne, malowidła ścienne i ryty naskalne. Na wystawę, oprócz zabytków archeologicznych, składają się zbiory etnograficzne i fotografie dokumentujące pracę na stanowisku archeologicznym, zdjęcia i rysunki odkrytych przedmiotów. Celem ekspozycji jest przybliżenie widzom wiedzy o historii, religii i kulturze Afryki północno-wschodniej w średniowieczu oraz wpływach płynących do tego regionu z obszaru Europy i Bizancjum.

„Idea zorganizowania wystawy zrodziła się w wyniku rosnącego zainteresowania obszarem Afryki, zarówno występującymi tam nieznanymi, czasem tajemniczymi kulturami, jak również fascynującym, egzotycznym światem roślin i zwierząt. Wystawa ta przybliży +świeżo odkryty+ zapomniany świat kultury Nubii i ludzi tam żyjących, zaprezentuje jak żyli kiedyś, w co wierzyli, czym się zajmowali, co posiadali i jak chowali swoich zmarłych” – wyjaśnia dr Dobiesława Bagińska, kuratorka i pomysłodawczyni wystawy.

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu od 1964 roku uczestniczy wspólnie z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, w badaniach archeologicznych w Nubii, w Sudanie. Część eksponatów archeologicznych została wypożyczona z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku i Muzeum Narodowego w Warszawie. Wystawa prezentuje również wyniki badań w Starej Dongoli, Banganarti i Faras oraz na IV katarakcie Nilu. W trakcie wieloletnich badań odkryte zostały kościoły, klasztory, domy mieszkalne, fortyfikacje i groby chrześcijańskiej ludności Nubii, datowane od VI do XIV w.

Jednym z elementów aranżacji wystawy jest odtworzony fragment stanowiska archeologicznego z rekonstrukcją grobu. Integralną częścią tego fragmentu ekspozycji są zabytkowe eksponaty, znalezione podczas prac wykopaliskowych, uzupełnione o przedmioty współcześnie używane i charakterystyczne dla afrykańskiej kultury. Prezentowana jest też makieta Dolnego i Górnego Kościoła pod wezwaniem Archanioła Rafała w Banganarti i centrum pielgrzymkowego z okresu VI-XIV wieku z zespołem doskonałych malowideł ściennych przedstawiających m.in. królów Nubii oraz inskrypcjami pozostawionymi przez pielgrzymów.

Muzealnicy przewidują imprezy towarzyszące wydarzeniu – m.in. prezentacje oraz program edukacyjny dla dzieci i młodzieży - „Na tropach archeologii Afryki” i „Zwierzęta w kulturach Afryki”.

Wystawa została dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, priorytet: Wspieranie działań muzealnych. Będzie można ją oglądać do końca listopada br. Ekspozycja otrzymała patronat honorowy Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego i Jego Ekscelencji Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Metropolity Poznańskiego.

PAP - Nauka w Polsce

szz/ mrt/

Copyright © Fundacja PAP 2021