24.01.2021
PL EN
30.08.2013 aktualizacja 30.08.2013

Sejmowa komisja nauki pozytywnie o redukcji budżetu resortu nauki

Sejmowa komisja edukacji, nauki i młodzieży pozytywnie zaopiniowała w piątek nowelizację budżetu resortu nauki, który zredukowany będzie o prawie 290 mln zł. Ministerstwo zapewnia, że cięcia nie dotkną funduszy na podwyżki dla pracowników uczelni.

Budżet na naukę spadnie o prawie 160 mln zł (z blisko 5,06 mld zł do 4,9 mld zł), natomiast środki na szkolnictwo wyższe zmniejszone będą o 127 mln zł (z prawie 9,96 mld do 9,83 mld zł). Cięcia - wynoszące 1,5 mln zł - dotyczą też Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (jego budżet wyniesie 32 mln zł). Nie będzie natomiast zmniejszony budżet Polskiej Akademii Nauk (81 mln zł), ani środki z rezerwy celowej na pierwszy etap realizacji wynagrodzeń dla pracowników szkół wyższych (ponad 900 mln zł).

Jeśli chodzi o część budżetu na naukę, wśród zaplanowanych cięć jest np. zmniejszenie dotacji dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o 70 mln zł i dla Narodowego Centrum Nauki o 15 mln zł. "Były to kwoty uzgadniane z tymi agencjami" - zaznaczył podczas posiedzenia komisji podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Marek Ratajczak. Z kolei ponad 42 mln zł to cięcia w dotacjach na realizację zadań inwestycyjnych jednostek naukowych. 22 mln zł chce za to ministerstwo oszczędzić na projektach realizowanych w ramach współpracy z zagranicą. Poza tym np. 6,8 mln zł oszczędzonych będzie w ramach programów ministra nauki, np. w programie "Rozwój Sportu Akademickiego".

"Większość tych środków to są środki, które nie zostałyby wydane" - skomentował wiceminister Ratajczak. Przypomniał, że co roku z przyczyn obiektywnych dochodzi do niewykonania budżetu. Chodzi tu np. o opóźnienia w procedurach przetargowych czy o zmiany w rozłożeniu procesu inwestycyjnego u beneficjentów. Wyjaśnił, że zwykle jesienią beneficjenci informują ministerstwo, że nie wydadzą wszystkich przyznanych im środków. Teraz jednak resort wyprzedził ten ruch i poprosił, aby beneficjenci informacje o niewykorzystaniu środków przesłali wcześniej. Te informacje posłużyły do przygotowania projektu cięć.

Z kolei jeśli chodzi o środki na szkolnictwo wyższe, ograniczenie wydatków - o 8,6 mln zł - wystąpi w zakresie wydatków na dofinansowanie podręczników akademickich.

Resort nauki zaznacza, że obecnie trwają prace nad zmianą systemu finansowania w tym zakresie. 48 mln zł oszczędzonych ma być na dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych. Chodzi tu przede wszystkim o nierozstrzygnięty jeszcze konkurs na Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące. Ratajczak wyjaśnił, że jeśli budżet będzie znowelizowany, płatności dla zwycięzców konkursu rozpoczną się nie w tym roku, ale po 1 stycznia 2014 r.

Poza tym zmniejszone mają być - o 26 mln zł - środki na zasilenie Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. "Dzięki obniżeniu stóp procentowych, w znacznie mniejszym zakresie niż planowaliśmy będziemy musieli udzielać dopłat do kredytów studenckich" - deklarował wiceminister nauki. Podkreślił, że nie wpłynie to na zmniejszenie akcji kredytowej w stosunku do studentów.

Z kolei oszczędności rzędu 45 mln zł dotkną wydatków na inwestycje szkół wyższych. Ma to związek głównie ze zmianami w harmonogramie realizacji programu "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Ratajczak podkreślił, że również w części budżetu dotyczącej nauki, kwota cięć wynika z deklaracji poszczególnych inwestorów co do środków, których nie są w stanie w tym roku wydać.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/ jra/

Copyright © Fundacja PAP 2021