29.09.2020
PL EN
21.10.2013 aktualizacja 21.10.2013

Tygodnik Polityka przyznał swoje nagrody naukowe

Pięciu młodym uczonym przyznano w niedzielę nagrody naukowe w 13. edycji konkursu Fundacji Tygodnika Polityka. Laureaci otrzymali stypendia po 30 tys. zł w ramach akcji „Zostańcie z nami”.

Jak zaznaczył redaktor naczelny tygodnika Polityka Jerzy Baczyński, dzięki nagrodzie organizatorzy konkursu chcieli "pootwierać furtki w murze, jaki istnieje między środowiskiem naukowym a resztą społeczeństwa".

Obecna podczas wręczania nagród minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka przyznała, że rząd inspirował się formułą konkursu Polityki tworząc i wprowadzając mechanizmy wspierające młodych naukowców. Chodzi m.in. o wprowadzenie zasady, by co najmniej 20 proc. środków trafiało do młodych naukowców. Zaznaczyła, że na granty dla młodych naukowców Narodowe Centrum Nauki wydało w 2012 r. 290 mln zł. Z kolei Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło 120 mln zł na projekty dla młodych, które mają duży potencjał wdrożeniowy.

"Radykalnie zwiększyliśmy też pulę na stypendia ministra dla młodych naukowców. Gdy przyszłam do ministerstwa, było 10 stypendiów, teraz jest ich ok. 150" - zaznaczyła minister. Przypomniała też o module wspierania młodych uczonych w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki czy stworzeniu Diamentowych Grantów dla studentów. Wśród innych nowych mechanizmów, które mają pomóc młodym naukowcom jest również m.in. krótszy tryb awansu naukowego, otwarte konkursy na wszystkie stanowiska i stworzenie Rady Młodych Naukowców, która jest głosem doradczym ministra.

Wśród tegorocznych laureatów Polityki jest dr Mateusz Hohol z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Nagrodę otrzymał w kategorii nauk humanistycznych. Laureat prowadzi badania nad mózgowym podłożem rozwiązywania dylematów moralnych, łącząc w swoich pracach filozofię z psychologią i neuronauką.

W kategorii nauk społecznych nagrodę zdobyła dr Katarzyna Anna Growiec ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Badaczka sprawdza, dlaczego w krajach, w których więzi rodzinne są najsilniejsze, ludzie sobie nie ufają, a mimo to są relatywnie szczęśliwi. Dr Growiec bada też, czy zbyt silne więzi społeczne mogą prowadzić do zachowań korupcyjnych i uprzedzeń wobec obcych.

W kategorii nauk o życiu laur otrzymała dr Magdalena Król ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, która się zajmuje badaniem nowotworów. Jak wynika z jej badań, makrofagi, czyli komórki układu odpornościowego, choć walczą z nowotworem, mogą wspierać powstawanie przerzutów nowotworu.

W naukach ścisłych nagroda przypadła dr. Janowi Paczesnemu z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. Doceniono jego badania dotyczące bioinspirowanych nanomateriałów. Laureat wykorzystuje układy biologiczne do tworzenia nanourządzeń, np. takich jak sensor do detekcji bakterii bazujący na receptorach wirusowych.

Zwycięzcą w ostatniej kategorii - nauk technicznych - został dr hab. Piotr Faliszewski z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Naukowiec bada algorytmiczne aspekty zbiorowego podejmowania decyzji. Interesują go zwłaszcza systemy wyborcze. Zajmuje się m.in. tworzeniem narzędzi ułatwiających organizację wyborów odpornych na próby fałszerstwa.

Ponadto w konkursie nagrodami o wartości 5 tys. zł wyróżniono pozostałych finalistów - 10 młodych uczonych.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ amac/

Copyright © Fundacja PAP 2020