Ministerstwo Edukacji i Nauki

22.09.2021
PL EN
07.11.2013 aktualizacja 07.11.2013

UE upraszcza procedury w programie Horyzont 2020

W nowym programie ramowym, na który przeznaczonych ma być ponad 77 mld euro, uprościliśmy zasady finansowania projektów – mówiła w czwartek podczas inauguracji programu Horyzont 2020 w Warszawie komisarz ds. badań, innowacji i nauki UE Maire Geoghegan-Quinn.

Maire Geoghegan-Quinn zaznaczyła, że program Horyzont 2020 zreformowano pod względem administracyjnym. Mniej skomplikowane mają być procedury zarówno przy przygotowywaniu wniosków, jak i przy rozliczaniu projektów, a dodatkowo skrócony ma być czas między wysłaniem wniosku a otrzymaniem dotacji. "Ma to zachęcić badaczy, innowatorów, a także małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w programie" - zaznaczyła. Zapowiedziała, że pierwsze konkursy w ramach programu ogłoszone będą już 11 grudnia.

„Program ramowy Horyzont 2020 to największy program finansowania badań i innowacji w UE. Do 2020 r. na te cele przeznaczonych będzie ponad 70 mld euro. Chyba żaden europejski uczony nie wątpi dziś, że na horyzoncie pojawiły się nowe możliwości” - powiedziała minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka.

Kudrycka przypomniała, że w unijnych programach ramowych Polacy biorą udział już od 1999 r., zdobywając doświadczenia jak skutecznie konkurować o fundusze na projekty badawcze. „Polski udział w programach ramowych jest wyraźnie coraz większy. W 5. Programie Ramowym 1760 projektów z Polski uzyskało środki na sumę 150 mln euro. W 6. Programie Ramowym 1876 projektów z Polski uzyskało kwotę 250 mln euro. W 7. Programie Ramowym 1815 projektów z Polski uzyskało fundusze na kwotę 370 mln euro” - wymieniała minister.

Zaznaczyła, że Polska jest na 12. pozycji w UE, jeśli chodzi o liczbę zespołów realizujących projekty w 7PR. „Co prawda nie przekłada się to jeszcze na wskaźniki uczestnictwa. Polska wykorzystuje zaledwie 1,2 proc. zasobów finansowych z 7PR. Najniższy wskaźnik jest przy zdobywaniu grantów, którymi dysponuje European Research Council, niemniej obserwujemy systematyczny wzrost ogólnej kwoty” - przyznała.

Komisarz ds. badań, innowacji i nauki dodała, że w spośród 28 państw UE Polska zajmuje 19. miejsce, jeśli chodzi o odsetek tych, którym udało się uzyskać grant. "Polska może osiągnąć znacznie więcej" - przyznała i zaznaczyła, że udział Polski w programie ramowym można zwiększyć np. przy wsparciu Krajowych Punktów Kontaktowych.

Geoghegan-Quinn zwróciła uwagę, że Polska przeszła kryzys w lepszym stanie niż inne państwa członkowskie i uniknęła recesji w latach 2008-2010 r. "Inne państwa mogą się uczyć z waszego doświadczenia. Ale by podtrzymać ten imponujący wzrost, Polska musi przyspieszyć swoje przejście w stronę gospodarki opartej na innowacjach. Wiem, że to niełatwe, (...) ale wiem też, że ten wysiłek się opłaci” - mówiła komisarz.

Celem Horyzontu 2020 jest m.in. zapewnienie nowego, uproszczonego modelu finansowego (co ma usprawnić rozliczanie projektów), zachowanie równowagi pomiędzy małymi i dużymi projektami oraz wprowadzenie instrumentów wychodzących naprzeciw potrzebom krajów i regionów o niższym potencjale naukowym i innowacyjnym.

Program Horyzont 2020 skupia się na trzech głównych obszarach (tzw. filarach). Pierwszym z nich jest "Doskonałość w nauce" (excellence in science). W ramach tego obszaru finansowane mają być pionierskie badania. Drugi filar programu to "Wiodąca pozycja w przemyśle" (industrial leadership). Ostatnim z filarów programu są badania na rzecz wyzwań społecznych (societal challenges). W tym obszarze mają być finansowane badania z dziedzin ważnych dla społeczeństwa takich jak: zdrowie, zmiany demograficzne, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz, ekologiczna energia i transport, klimat.

Program Horyzont 2020 ma być jednym z kilku mechanizmów finansowych, w ramach których polscy badacze i innowatorzy mogą się ubiegać o środki na swoje prace. Naukowcy, uczelnie oraz instytuty naukowe i badawcze mogą jeszcze korzystać z Programów Operacyjnych: Inteligentny Rozwój, Wiedza, Edukacja i Rozwój, Polska Wschodnia, a także z regionalnych Programów Operacyjnych.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ ula/ jra/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021