07.08.2020
PL EN
05.12.2013 aktualizacja 05.12.2013

Ponad 4 mln zł dla naukowców na ochronę patentową

13 jednostek naukowych oraz przedsiębiorców otrzyma w sumie 4,2 mln zł na przeprowadzenie procedury ubiegania się o regionalną i międzynarodową ochronę patentową badań naukowych i prac rozwojowych. Drugą edycję konkursu Patent Plus rozstrzygnęło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W drugim konkursie wpłynęło 37 wniosków na łączną kwotę blisko 14 mln zł. Do dofinansowania zakwalifikowano 13 projektów o łącznej wartości 4 mln 200 tys. zł. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu może wynieść nawet 800 tys. zł.

"Wsparciem objęte zostaną projekty dotyczące wynalazków m.in. z zakresu terapii celowanej nowotworów oraz nowoczesnych rozwiązań w budownictwie ekologicznym" - informuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wsparcie zostanie udzielone na pokrycie kosztów m.in. analizy zasadności ekonomicznej objęcia wynalazku ochroną patentową, badanie stanu techniki w zakresie objętym treścią zgłoszenia wynalazku, przygotowanie strategii komercjalizacji wynalazku czy zgłoszenia wynalazku w procedurze międzynarodowej EPC, jak również zgłoszenia wynalazku w trybie PCT (dotyczącym zgłoszeń patentowych dokonywanych w urzędzie patentowym danego kraju w ramach Układu o Współpracy Patentowej).

Patent Plus to nowy program w ofercie NCBR. Ustanowiono go pod koniec 2012 roku, aby wesprzeć naukowców i przedsiębiorców w zarządzaniu własnością intelektualną poprzez patentowanie. Budżet programu wynosi 40 mln zł. Kolejny konkurs zostanie ogłoszony jeszcze w 2013 roku.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ mrt/

Copyright © Fundacja PAP 2020