07.08.2020
PL EN
12.12.2013 aktualizacja 12.12.2013

NSZZ "Solidarność": subsydia publiczne nie dla uczelni prywatnych

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Subsydia publiczne na kształcenie studentów studiów stacjonarnych nie powinny być dostępne dla uczelni prywatnych - ocenia Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”. Wyraża też nadzieję, że nowe uregulowania nie pozwolą na marnotrawienie środków publicznych.

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność\" odniosła się w ten sposób do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego kwestionującego przepisy o finansowania niepublicznych uczelni. We wtorek TK orzekł, że zasady przyznawania uczelniom niepublicznym dotacji państwowej powinna regulować ustawa, a nie rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

\"Wyrok Trybunału Konstytucyjnego otwiera drogę do subsydiów publicznych dla uczelni prywatnych na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych\" - pisze w oświadczeniu KSN NSZZ „Solidarność” przewodniczący prof. Edward Malec.

Zdaniem KSN NSZZ \"Solidarność\" dotacje wymienione w art. 94 ust. 5 prawa o szkolnictwie wyższym nie powinny być dostępne dla uczelni niepublicznych. Chodzi m.in. o dotację państwową przeznaczoną na pokrycie części opłat wnoszonych przez studentów studiów stacjonarnych i uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich.

Prof. Malec przypomina stanowisko KSN NSZZ „Solidarność” z czerwca 2012 r., w którym zaznacza, że jedynie nieliczna grupa polskich uczelni wyższych mieści się wśród najlepszych uczelni świata. \"Tylko uczelnie publiczne reprezentują poziom międzynarodowy i tylko one w przewidywalnej perspektywie czasowej mogą prowadzić działalność dydaktyczną i badawczą na poziomie międzynarodowym. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego powinno (…) wydawać publiczne pieniądze w najbardziej efektywny sposób w sektorze wyższych szkół publicznych” - czytamy w ubiegłorocznym oświadczeniu.

Przewodniczący KSN NSZZ „Solidarność” podkreśla, że nakłady publiczne w Polsce na szkolnictwo wyższe należą do najniższych w Unii Europejskiej. \"Pragnę wyrazić nadzieję (...), że nowe uregulowania ustawowe – zgodne z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego – nie pozwolą na marnotrawienie środków publicznych\" - pisze prof. Malec.

Na zwołanym po orzeczeniu TK briefingu minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska zwróciła uwagę, że Trybunał zakwestionował pewną konstrukcję prawną, a nie samą decyzję o sposobie finansowania uczelni niepublicznych. \"Od jakiegoś czasu wiedzieliśmy, że ta kwestia budzi wątpliwości i dlatego pracowaliśmy w ministerstwie nad odpowiednią ustawą. Zapisy ustawy o szkolnictwie wyższym, które przygotowaliśmy są odpowiedzią na wątpliwości Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa będzie przyjęta przez Radę Ministrów w grudniu lub w styczniu\" - zapowiedziała Kolarska-Bobińska.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2020