07.08.2020
PL EN
13.12.2013 aktualizacja 13.12.2013

Ponad 1000 stypendiów MNiSW dla studentów i doktorantów

Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska przyznała 934 wybitnym studentom i 84 doktorantom stypendia za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2013/2014.

Wysokość stypendium wynosi 14 tys. zł w przypadku studentów i 22 tys. zł – w przypadku doktorantów. Stypendia zostaną wypłacone jednorazowo przez uczelnię.

W tej edycji programu rektorzy uczelni przedstawili ponad 3,7 tys. wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym ponad 3 tys. wniosków studentów i ponad 700 wniosków doktorantów.

Wnioski oceniane były metodą punktową, a ich ocena powierzona została zespołowi, w skład którego weszli eksperci reprezentujących różne obszary nauki i sztuki. Punkty przyznawane były za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz za średnią ocen. Osoby, które otrzymały stypendium, uzyskały w rankingu co najmniej 35,75 pkt – w przypadku studentów i 61 pkt – w przypadku doktorantów.

Do uczelni zostały przekazane wykazy studentów i doktorantów, którzy otrzymali stypendium. Listy dostępne są na stronie MNiSW.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ mrt/

Copyright © Fundacja PAP 2020