Ministerstwo Edukacji i Nauki

27.11.2021
PL EN
20.01.2014 aktualizacja 20.01.2014

Silna polska reprezentacja na spotkaniu Europejskiego Stowarzyszenia Archeologów

Kilkanaście sesji naukowych w ramach corocznego spotkania Europejskiego Stowarzyszenia Archeologów poprowadzą polscy naukowcy. Pięciodniowe sympozjum odbędzie się w dniach 10-14 września 2014 r. w Stambule w Turcji. Zgłoszenia referatów i posterów można składać jeszcze do 27 stycznia.

Kolejne spotkanie będzie miało szczególnie uroczysty charakter ze względu na swój rocznicowy charakter – to jego 20. odsłona. Weźmie w nim udział 2 tys. uczestników z ponad 50 krajów, specjalizujących się przede wszystkim w archeologii europejskiej, zagadnieniach teoretycznych i zarządzaniu dziedzictwem, archeometrii i archeologii środowiskowej.

„Spotkanie Europejskiego Stowarzyszenia Archeologów będzie największym i najbardziej wszechstronnym międzynarodowym spotkaniem poświęconym dziedzictwu, jakie kiedykolwiek miało miejsce w Turcji” – czytamy w komunikacie organizatorów.

W międzynarodowym gronie pojawi się wielu Polaków. Kilkunastu będzie prowadzić bądź współprowadzić dyskusje w ramach sesji naukowych. Wśród nich będzie prof. Arkadiusz Marciniak z UAM w Poznaniu, który wspólnie z prof. Ianem Hodderem będzie przewodniczył obradom na temat stanowiska Çatalhöyük. Natomiast dr Aleksander Dzbyński z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i dr Tomasz Gralak z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego poprowadzą dyskusję w ramach sesji „Miara, liczba i kultura”.

Dr Anna Zalewska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie organizuje dyskusje wokół tematu archeologii wojen w latach 1914-2014. Dystrybucji pomysłów i przedmiotów oraz kontaktom międzykulturowym w rejonie Morza Bałtyckiego poświęcona będzie sesja poprowadzona głównie przez pracowników Katedry Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego – Martę Chmiel, Michała Adamczyka i Paulinę Romanowicz. Marta Bartkowiak – doktorantka w Instytucie Prahistorii UAM w Poznaniu - będzie natomiast współprowadzącą sesję na temat archeologii środowiskowej. To tylko wybrane polskie akcenty na spotkaniu archeologów w Stambule.

Europejskie Stowarzyszenie Archeologów (EAA) powstało w 1994 roku. Obecnie w jego szeregach jest 1300 członków z 41 krajów. Jego celem jest promowanie rozwoju badań archeologicznych i wymiana informacji między naukowcami, zarządzanie i interpretowanie europejskiego dziedzictwa archeologicznego oraz nadzór nad standardami etycznymi i naukowym w obrębie archeologii. Od 1999 roku EAA otrzymało status doradczy przy Radzie Europy i od tego czasu uczestniczy w konsultowaniu projektów odnoszących się do archeologii.

Zgłoszenia na konferencję oraz dodatkowe informacje dostępne na stronie: https://www.eaa2014istanbul.org

PAP - Nauka w Polsce

szz/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021