07.08.2020
PL EN
08.02.2014 aktualizacja 08.02.2014

Prawie 3,8 mln zł dla naukowców powracających do Polski

Prawie 3,8 mln zł otrzymało 14 wybitnych młodych naukowców, którzy swoją karierę naukową chcą kontynuować w Polsce. Dofinansowanie przyznała Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w ósmej i ostatniej edycji konkursu Homing Plus.

Celem programu Homing Plus jest zachęcenie wybitnych młodych naukowców prowadzących badania za granicą, do kontynuowania kariery naukowej w Polsce. Do konkursu zgłoszono 39 wniosków, dzięki finansowaniu 14 laureatów będzie mogło realizować w polskich instytucjach naukowych innowacyjne projekty w dziedzinach z obszaru Bio, Info, Techno.

Panel recenzencki oceniając kandydatów wziął pod uwagę ich dorobek naukowy z ostatnich czterech lat, projekty badawcze, które zamierzają realizować dzięki subsydium w wysokości do 80 tys. złotych rocznie i stypendium naukowemu w wysokości 5 tys. złotych miesięcznie oraz informacje o zespole, który będzie uczestniczył w realizacji projektu.

Najwyższe dofinansowanie - 305 tys. zł - otrzymał dr Mateusz Strzelecki z Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. Badania za ponad 300 tys. zł przeprowadzą również: dr Robert Ekiert z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz dr Agnieszka Majkowska-Pilip z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie.

W programie dofinansowanie otrzymali również: dr Agnieszka Bednarska z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, dr Aliaksei Boika z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, dr Robert Chulist z Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN w Krakowie, dr Marzena Ciechomska z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN we Wrocławiu, dr Sebastian Kraszewski z Politechniki Wrocławskiej, dr Łukasz Kurpaska z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, dr Marcin Libera z Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, dr Pawel Nita z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dr Dominik Pisarski z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie, dr Anna Szadkowska z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Bartosz Krzysztof Zambroń z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.

W ośmiu konkursach w programie Homing Plus wyłoniono 118 laureatów, którzy na realizację swoich projektów badawczych otrzymali finansowanie o łącznej wysokości blisko 34 mln zł. Projekty laureatów w dziedzinach z obszaru Bio, Info, Techno są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020