Ministerstwo Edukacji i Nauki

27.11.2021
PL EN
21.04.2014 aktualizacja 21.04.2014

Jubileuszowa konferencja archeologiczna w Lublinie

75 wystąpień przygotowanych przez 106 autorów z Polski, Białorusi, Rosji i Ukrainy będzie można wysłuchać w czasie XXX Międzynarodowej Konferencji „Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2013”, która odbędzie się w siedzibie Muzeum Lubelskiego w Lublinie w dniach 24-25 kwietnia.

Stronę polską będą reprezentować naukowcy z licznych polskich ośrodków. Istotny wkład w program konferencji wnoszą jej uczestnicy zagraniczni, którzy przybędą z Mińska (Białoruś), Sankt Petersburga (Rosja), a także Kijowa, Lwowa, Tarnopola, Łucka, Czerniowców i Symferopola (Ukraina).

„Stopniowo ulegał zmianie profil konferencji: obecnie coraz więcej jest referatów problemowych, mniej liczne są natomiast sprawozdania z badań. Wiele uwagi poświęca się też badaniom z wykorzystaniem nowoczesnych technologii: lotniczego skaningu laserowego, georadaru czy mikroskopii optycznej i elektronowej i ich znakomitym efektom” – informuje Marta Polańska, kierownik Działu Archeologii Muzeum Lubelskiego.

Pomysł konferencji zrodził się przed 30 laty. Jubileuszowe spotkanie stanowi okazję do podsumowania minionego trzydziestolecia, dlatego nie zabraknie wystąpień na ten temat. Początkowo konferencje były jedynie miejscem spotkań archeologów działających w tej części ziem polskich, którzy dzielili się wynikami najnowszych badań i prezentowali na wystawach towarzyszących konferencjom, najbardziej interesujące zabytki pozyskane w toku prac. „W ostatnich latach spotkania te stały się ważnym międzynarodowym forum” – uważa Polańska.

Zdaniem dr hab. Anny Zakościelnej z Instytutu Archeologii UMCS, przewodniczącej komitetu organizacyjnego konferencji, poza walorami stricte naukowymi, spotkanie ma również ważne aspekty społeczne – cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta i regionu, także w jego szerszym transgranicznym wymiarze.

„Przykładamy dużą wagę do działań popularyzujących dziedzictwo historyczne i kulturowe Lubelszczyzny. W bieżącym roku konferencja włączona została do programu obchodów 70-lecia Uczelni” – dodaje dr hab. Zakościelna.

Tegoroczna konferencja dedykowana jest nestorowi lubelskiej archeologii, doc. dr. Janowi Gurbie, który obchodzi 85-lecie urodzin. Oprócz referatów i sesji posterowej przewidziano również otwarcie wystawy „W krzywym zwierciadle. Archeologia”. Eksponowane prace pochodzą ze zbiorów Muzeum Karykatury im. E. Lipińskiego w Warszawie, Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, autorów oraz kolekcji prywatnych. Wśród artystów znaleźli się Henryk Sawka, Grzegorz Sobczak, Andrzej Mleczko czy Szymon Kobyliński.

Organizatorami wydarzenie są Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Muzeum Lubelskie w Lublinie. Dodatkowe informacje i program wydarzenia dostępny tutaj: http://www.muzeumlubelskie.pl/

PAP - Nauka w Polsce

szz/ ula/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021