Ministerstwo Edukacji i Nauki

04.12.2021
PL EN
02.06.2014 aktualizacja 02.06.2014

136 badaczy otrzymało stypendia START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

136 badaczom wręczono w sobotę w Warszawie stypendia START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Stypendia mają wesprzeć finansowo młodych badaczy w trudnych początkach kariery naukowej i umożliwić im pełne poświęcenie się nauce.

Stypendia wynoszą 28 tys. zł i przyznawane są głównie naukowcom przed 30. rokiem życia. W tym roku FNP przeznaczyła na stypendia ponad 3,8 mln zł. Wręczono je po raz 22.

Gratulując laureatom prof. Maciej Żylicz, prezes FNP, podkreślił, że w pracy naukowej najważniejsza jest oryginalność badań. Przypomniał, że 85 proc. laureatów Nagrody Nobla otrzymało ją za osiągnięcia, których dokonali przed 35. rokiem życia. "Nie macie już zbyt wiele czasu" - żartował.

"Nauka jest wolnością i przekraczaniem granic" - mówił prof. Włodzisław Duch z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. "Wierzę, że jeszcze usłyszymy o Państwa sukcesach" - dodał.

Odczytano także listy prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, marszałek Sejmu Ewy Kopacz, oraz ministra skarbu Włodzimierza Karpińskiego.

Prezydent Komorowski podkreślił, że największym bogactwem państwa są obywatele, a inwestycja w naukę to najbardziej perspektywiczna inwestycja w rozwój kraju.

"Trzeba wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi" - napisał prezydent.

Marszałek Kopacz przytoczyła słowa Stanisława Staszica: „Naród bez nauki podobny jest ślepcu, który albo zawsze stać, albo na jednym miejscu kręcić się, albo idąc dalej w najpierwszym dole legnąć musi". Minister Karpiński życzył tegorocznym stypendystom Nagrody Nobla.

Tegoroczni stypendyści zostali wybrani spośród 1250 kandydatów.

W ramach stypendium Fundacja przyznała również specjalne wyróżnienia dla najwyżej ocenionych w konkursie kandydatów. Podstawowym kryterium przyznawania wyróżnień jest wyjątkowa jakość dorobku naukowego kandydatów, uznana przez recenzentów konkursu za wybitną.

W tym roku otrzymali je: dr Agata Cygan z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; mgr Tomasz Kamiński z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie; dr inż. Joanna Olesiak-Bańska z Wydziału Chemii Politechniki Wrocławskiej i dr inż. Weronika Wituszyńska z Wydziału Ogrodnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Stypendia wyróżnionych laureatów zostaną podwyższone do 36 tys. zł.

W tym roku po raz pierwszy przyznano także Stypendium im. Barbary Skargi. Otrzymuje je osoba, której dorobek naukowy i plany badawcze przedstawione w konkursie o stypendium START wysoko oceniono. Jej badania powinny wyróżniać się jednocześnie odważnym przekraczaniem granic między różnymi dziedzinami nauki, otwierać nowe perspektywy badawcze i tworzyć nowe wartości w nauce.

Laureatem Stypendium im. Barbary Skargi został dr Piotr Hańczyc z Wydziału Chemii Politechniki Wrocławskiej. Wysokość jego stypendium zostanie również podwyższona do 36 tys. zł. Laureat prowadzi badania optycznych właściwości liniowych i nieliniowych biopolimerów, takich jak DNA i włókna białkowe. Jego badania, z wykorzystaniem znaczników chromoforowych, mogą prowadzić do opracowania nowych terapii antynowotworowych czy pomóc w precyzyjnym lokalizowaniu schorzeń, np. choroby Alzheimera czy Parkinsona.

W konkursie o stypendium START mogą uczestniczyć naukowcy przed trzydziestką (lub do 32. roku życia, jeśli korzystali z urlopów macierzyńskich lub wychowawczych), tuż przed lub tuż po zrobieniu doktoratu.

Średni wiek tegorocznych laureatów programu START to 28,4 roku; prawie 54 proc. laureatów ma stopień doktora (średni wiek uzyskiwania doktoratu w Polsce to ok. 35 lat).

Program START działa od 1993 r. Do 2013 r. włącznie FNP przyznała 3085 stypendiów (razem z przedłużeniami na drugi rok) na łączną kwotę 65,4 mln zł. Od 2004 r. stypendia START są finansowane ze środków przekazanych Fundacji na podstawie ustawy prywatyzacyjnej z 2000 r.(PAP)

pmw/ amac/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021