24.01.2021
PL EN
08.07.2014 aktualizacja 08.07.2014

Resort nauki ogłasza konkurs dla uczelni przyciągających obcokrajowców

Zwiększenie liczby studentów zagranicznych na polskich uczelniach, poprawa pozycji polskich szkół wyższych na arenie międzynarodowej, to cele nowego konkursu ogłoszonego przez resort nauki. Na przesyłanie wniosków uczelnie mają czas do 15 lipca. Na najlepsze czeka do 100 tys. zł.

Konkurs „Promocja kształcenia na polskich uczelniach wśród cudzoziemców” ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma służyć: wypracowaniu „dobrych praktyk” w zwiększaniu liczby studentów zagranicznych na polskich uczelniach, poprawie pozycji polskich szkół wyższych na arenie międzynarodowej oraz rozwojowi kompetencji kadry zarządzającej uczelniami.

"Coraz więcej studentów z zagranicy wybiera studia w Polce. To między innymi zasługa ministerialnej kampanii Ready, Study, Go! Poland i portalu go-poland.pl. Chcemy, by studentów-cudzoziemców było jeszcze więcej. Uczelnie muszą jednak odpowiadać na ich wyzwania, dlatego będziemy wspierać te jednostki, które mają najlepsze pomysły na przyciągnięcie studentów-obcokrajowców. Ściąganie studentów z zagranicy do naszego kraju jest ważną częścią promocji Polski na świecie, ale też może stać się wsparciem dla naszej gospodarki" – mówi minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Każda ze szkół wyższych, biorących udział w projekcie, musi opracować i zrealizować program działań, które m.in. zwiększą liczbę studentów zagranicznych na uczelni. W ramach konkursu wyłonionych zostanie co najmniej 10 najlepszych projektów. Koszt dofinansowania każdego z nich nie może przekroczyć 100 tys. zł. Wysokość dofinansowania będzie uzależniona od zadeklarowanego przez uczelnię, wzrostu liczby studentów zagranicznych, w stosunku do roku bazowego 2013. Projekty będzie trzeba zrealizować do 30 października 2015 r.

Udział w konkursie może wziąć publiczna lub niepubliczna szkoła wyższa, która posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie umiędzynarodowienia uczelni. Doświadczenie to musi być poparte m.in.: wzrostem liczby studentów obcokrajowców w okresie co najmniej ostatnich dwóch lat przed datą ogłoszenia konkursu, ofertą studiów prowadzonych w językach obcych i wyróżniającą lub pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunkach prowadzonych w językach obcych.

Wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu należy złożyć za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP do 15 lipca 2014 r. Szczegółowy wykaz informacji i danych, które powinien zwierać wniosek jest dostępny na stronie: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-do-skladania-ofert-na-konkurs-w-ramach-przedsiewziecia-pod-nazwa-promocja-ksztalcenia-na-polskich-uczelniach-wsrod-cudzoziemcow.html

Przy ocenie wniosków brane będą pod uwagę: innowacyjność - wdrożenie niestandardowego, nowego lub znacznie ulepszonego rozwiązania służącego pozyskiwaniu studentów z zagranicy oraz oryginalność propozycji. Równie ważna będzie adekwatność zaproponowanych rozwiązań do założonych celów oraz kosztochłonność projektu.

W tej chwili według danych GUS w polskich szkołach wyższych studiuje 36 tys. zagranicznych studentów. W stosunku do roku ubiegłego liczba ta wzrosła o siedem tysięcy. Celem rządu jest, by do 2020 roku 5 proc. wszystkich studentów stanowili studenci z zagranicy.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2021