24.01.2021
PL EN
20.07.2014 aktualizacja 20.07.2014

108 mln zł przekazała FNP badaczom w ubiegłym roku

Aż 108 mln zł przekazała badaczom w ubiegłym roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w ramach swoich 21 programów - wynika z opublikowanego w lipcu rocznego raportu.

W 2013 r. FNP realizowała 21 programów, z czego 12 miało formułę konkursu. Prezes FNP Maciej Żylicz podsumował, że ubiegły rok był ostatnim, w którym FNP organizować mogła nowe konkursy w programach finansowanych z funduszy strukturalnych na lata 2007-2013. Są to programy: TEAM, WELCOME, Międzynarodowe Projekty Doktoranckie, POMOST, HOMING PLUS oraz VENTURES.

FNP podsumowało swoje działania w ramach tych sześciu programów. Od 2008 r. sfinansowano w ramach nich prawie 400 projektów badawczych. Stypendia uzyskało ponad 750 studentów, ponad 850 doktorantów i ponad 220 uczestników staży podoktorskich. Środki pozwoliły też na rozwój współpracy naukowej z ponad 1100 ośrodkami naukowymi na świecie.

Spośród programów, które FNP realizowała w ubiegłym roku najbardziej kosztowny okazał się program TEAM - na jego realizację wydano 31 mln zł. To program, który wspiera projekty z udziałem studentów, doktorantów i uczestników staży podoktorskich w najlepszych zespołach badawczych w Polsce. Chociaż FNP nie organizowała w ubiegłym roku nowych konkursów w ramach tego programu, to finansowała 73 projekty wyłonione już wcześniej - w latach 2008-2012 r. Do końca 2013 r. w programie wzięło udział w sumie ponad 1000 stypendystów.

Duża część środków - prawie 23 mln zł - przeznaczona była w ubiegłym roku na Międzynarodowe Projekty Doktoranckie. Tu również FNP nie ogłaszała nowych konkursów, finansowała 22 projekty wyłonione w latach 2008-2010. Projekty trwają 5-6 lat.

Program WELCOME pochłonął z kolei ponad 10 mln zł. Finansowanych jest w ramach niego 11 projektów z lat 2008-2011.

Ponad 10 mln zł FNP wydała też w ubiegłym roku na program POMOST. Celem tego programu jest umożliwienie powrotu do intensywnej pracy naukowej najlepszym badaczom, którzy wychowują małe dzieci.

Ponad 9 mln zł pochłonął z kolei program HOMING PLUS. Celem tego programu jest zachęcenie badaczy, którzy pracują zagranicą do powrotu do Polski i kontynuowania tu badań.

Oprócz wymienianych wcześniej programów fundacja wręczała w ub. roku Nagrodę FNP (tzw. polskie Noble), polsko-niemiecką nagrodę naukową COPERNICUS, a także subsydia profesorskie MISTRZ. Przyznawane były także stypendia: dla młodych naukowców (START), zagraniczne dla młodych doktorów (KOLUMB), na kwerendy za granicą (KWERENDA), oraz stypendia im. A. von Humboldta dla niemieckich uczonych. Środki przeznaczano również na programy: POWROTY/HOMING, EXTERIUS/POZA SZLAKIEM, FOCUS, SKILLS, Idee dla Polski, WYDAWNICTWA oraz MONOGRAFIE. Przyznano tez granty wspomagające dla stypendystów zagranicznych FNP.

Raport dostępny jest na stronie fundacji. https://www.fnp.org.pl/raport-roczny-2013/

PAP - Nauka w Polsce

lt/ mki/

Copyright © Fundacja PAP 2021