Ministerstwo Edukacji i Nauki

24.10.2021
PL EN
21.10.2014 aktualizacja 21.10.2014

Pięcioro naukowców laureatami nagród naukowych Polityki

Pięcioro naukowców zostało laureatami tegorocznych nagród naukowych Tygodnika Polityka. Każde z nich otrzymało stypendium w wysokości 30 tys. zł. Ponadto do dziesięciorga finalistów konkursu trafiło po 5 tys. złotych. W gronie stypendystów znajduje się już w sumie ponad 200 naukowców.

W kategorii nauk humanistycznych wygrała dr inż. arch. Agnieszka Labus z Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Jej praca doktorska, dotycząca koncepcji odnowy miast europejskich w XXI wieku, jako miejsca przyjaznego ludziom starszym, posłużyła do opracowania zagadnień przestrzennych w pierwszym w Polsce dokumencie strategicznym dla regionu małopolskiego.

Dr hab. Piotr Niemiec pracuje, jako adiunkt w Katedrze Analizy Funkcjonalnej Wydziału Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Otrzymał nagrodę w kategorii nauk ścisłych. W swojej pracy naukowej zajmuje się topologią, dotyczącą zagadnień związanych z deformowaniem przestrzeni. Znajduje ona także praktyczne zastosowania w fizyce, naukach komputerowych, robotyce, a nawet ekonomii. "Doktor Niemiec jest topologiem niebywale uzdolnionym, samodzielnym i konsekwentnym. Udało mu się rozwiązać kilka otwartych problemów matematycznych, czekających na to od blisko 20 lat" - czytamy na stronie internetowej Tygodnika Polityka.

W naukach społecznych nagrodzono dr Annę Baranowską-Rataj z Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jak uzasadnia redakcja Polityki, zainteresowania badawcze laureatki koncentrują się wokół jakości życia rodzin, na którą wpływa między innymi liczba dzieci, oraz sytuacji młodych ludzi na rynku pracy. W rozprawie doktorskiej zajmowała się gorąco dyskutowanym problemem tak zwanych umów śmieciowych. Jest członkiem zespołu ekspertów do spraw wypracowania rekomendacji w zakresie polityki rodzinnej w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dr n. med. Michał F. Kamiński zwyciężył w kategorii nauk o życiu. Jest adiunktem w Klinice Gastroenterologii Onkologicznej Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Jak informuje Polityka, laureat zajmuje się profilaktyką i wczesnym wykrywaniem raka jelita grubego oraz badaniami endoskopowymi przewodu pokarmowego. Jest pierwszym autorem wysoko punktowanej pracy opublikowanej w jednym z najbardziej liczących się w świecie czasopism naukowych – „New England Journal of Medicine”. Współtworzył wytyczne dotyczące zapewnienia jakości w diagnostyce raka jelita grubego, sygnowane przez Unię Europejską i Światową Organizację Zdrowia.

W kategorii nauk technicznych zwyciężył dr inż. Michał Kruk - kierownik Zakładu Systemów Inteligentnych na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Porusza się on sprawnie na styku trzech dziedzin: medycyny, matematyki i informatyki.

W gronie dziesięciorga finalistów tegorocznej edycji konkursu znaleźli się: Katarzyna Adamczyk, Łukasz Albrecht, Łukasz Andrzejewski, Edyta Brzóska-Wójtowicz, Michał Grąt, Adam Kola, Tomasz Niedzielski, Bartłomiej Nowak, Grzegorz Soboń, Małgorzata Zakrzewska.

Szczegółowe informacje na temat konkursu i jego laureatów są dostępne na stronie internetowej.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ mki/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021