24.01.2021
PL EN
23.10.2014 aktualizacja 23.10.2014

Pieniądze dla 11 uczelni na promocję wśród studentów z zagranicy

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Jedenaście uczelni otrzymało pieniądze na zrealizowanie programów, które przyczynią się do zwiększenia liczby studentów zagranicznych. Każda z nagrodzonych uczelni może otrzymać nawet do 100 tys. zł wsparcia od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Konkurs „Promocja kształcenia na polskich uczelniach wśród cudzoziemców”, rozstrzygnięty przez resort nauki, ma umożliwić szkołom wyższym opracowanie i zrealizowanie działań promocyjnych, które zachęcą studentów zagranicznych do studiów w Polsce.

Najlepsze projekty przedstawiła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie i Uniwersytet Łódzki. Wśród nagrodzonych znalazły się również: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Polsko-Japońska Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Opolski.

Jak informuje resort nauki, wśród zgłaszanych przez uczelnie pomysłów znalazła się m.in. współpraca z zagranicznymi blogerami i mediami społecznościowymi, stworzenie kompleksowego programu do zbudowania sieci absolwentów o ciekawej ścieżce kariery zawodowej czy powołanie ambasadorów uczelni z różnych obszarów geograficznych. "Uczelnie proponowały też wykorzystanie nowoczesnych technologii do budowy wirtualnego przewodnika wspomagającego podróż do Polski potencjalnemu kandydatowi na studia oraz kursy języka polskiego dla obcokrajowców i zajęcia dotyczące Europy Środkowo-Wschodniej obejmujące zagadnienia polityczne, ekonomiczne oraz kulturowe" - czytamy w przesłanym PAP komunikacie.

W tej chwili według danych GUS w polskich szkołach wyższych studiuje 36 tys. zagranicznych studentów. W stosunku do roku ubiegłego liczba ta wzrosła o 7 tys. "Stawiamy sobie ambitny cel, by w roku 2020 ta liczba przekroczyła 100 tys. Tego celu nie osiągniemy bez wysiłku samych uczelni, które muszą budować atrakcyjne programy studiów w języku angielskim, przyciągać wykładowców ze świata, poszukiwać partnerów w różnych regionach, starać się o zagraniczne akredytacje" – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska.

W ogłoszonym w czerwcu konkursie mogły brać udział publiczne lub niepubliczne szkoły wyższe, które posiadają kilkuletnie doświadczenie w zakresie umiędzynarodowienia uczelni. Przy ocenie wniosków pod uwagę były brane m.in. innowacyjność i spójność projektu, a także jego kosztochłonność.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ mrt/

Copyright © Fundacja PAP 2021