15.08.2020
PL EN
13.11.2014 aktualizacja 13.11.2014

Minister nauki o rozwiązaniach pomocnych w doborze recenzentów

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

"System wspomagania wyboru recenzentów" i inne rozwiązania pomocne w doborze recenzentów prac naukowych i naborach na stanowiska w uczelniach przedstawiła minister nauki Lena Kolarska-Bobińska w piśmie do rektorów. Pismo przesłano w czwartek PAP.

W czwartek w rozmowie z dziennikarzami minister mówiąc o procedurze nadawania stopni naukowych przyznała: "Pracownicy i studenci sygnalizują nam pewne przypadki konfliktu interesu, nadużyć, braku przejrzystości. Musimy poprawiać atmosferę, ale i procedury na uczelniach". Zaznaczyła, że ministerstwo przygotowało kilkustopniowy program działań, które trzeba szybko zrealizować. "Niektóre rozwiązania prawne już są, tylko są bardzo źle stosowane na uczelniach" - skomentowała minister. Podkreśliła, że aby na uczelniach nie budziła się podejrzliwość i obawy o kumoterstwo, należy w przejrzysty sposób organizować konkursy na stanowiska.

W liście do rektorów uczelni akademickich minister przedstawiła rozwiązania pomocne podczas doboru recenzentów prac naukowych - takie, które pomagają zachować przejrzystość i skuteczność tego procesu.

Wśród narzędzi Kolarska-Bobińska wymienia w liście "System wspomagania wyboru recenzentów" - bazę danych, opracowaną w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym (OPI-PIB). Baza ta gromadzi informacje o potencjalnych oceniających i przedstawia propozycje recenzentów odpowiednich dla konkretnej pracy naukowej czy wniosku badawczego.

Narzędziem tym można posługiwać się bez zalogowania, jednak większość jego funkcji dostępna jest po założeniu konta. Indywidualne loginy i hasła dostępu zostaną wysłane do dziekanów przez OPI jeszcze w listopadzie.

Minister przypomina też o powinności zamieszczania w internecie streszczenia rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami. Jak zaznacza, sprzyja to przejrzystości procedur związanych z recenzowaniem prac naukowych. Streszczenie zamieszcza się w dniu podjęcia przez radę jednostki uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej, a recenzje - w dniu ich przekazania przez recenzentów. Streszczenie i recenzje powinny pozostać na stronie internetowej, co najmniej do dnia nadania stopnia doktora.

Obowiązek upubliczniania recenzji wynika z zapisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym.

Kolarska-Bobińska przypomina też, że do podnoszenia potencjału naukowego i dydaktycznego uczelni konieczny jest właściwy proces doboru kadr akademickich. Służą temu konkursy.

Informację o nich należy ogłaszać na stronach internetowych uczelni, ministerstwa nauki (www.bazaogloszen.nauka.gov.pl) oraz ministra właściwego nadzorującego uczelnię, jak też na stronach internetowych Komisji Europejskiej.

"Ten obowiązek, który teraz dotyczy uczelni, będzie wkrótce obejmował także instytuty badawcze oraz instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk. Stanie się to w momencie wejścia w życie nowelizacji Ustawy o zasadach finansowania nauki" - dodała szefowa resortu nauki.

Publikowanie informacji o naborach i konkursach na stanowiska ma ułatwić nowa zakładka "Ogłoszenia o naborach i konkursach", stworzona w serwisie www.nauka.gov.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW.

"Jestem przekonana, że nowe narzędzia, a także przestrzeganie zasad dotyczących publikacji na stronach internetowych recenzji, ogłoszeń o naborach i konkursach przyczynią się do zapewnienia jeszcze lepszej jakości działania uczelni" - podkreśla minister.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ zan/ mki/

Copyright © Fundacja PAP 2020