Ministerstwo Edukacji i Nauki

29.11.2021
PL EN
19.11.2014 aktualizacja 19.11.2014

Resort nauki rozstrzygnął konkursy zbliżające uczelnie do szkół

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

40 Uniwersytetów Młodych Wynalazców, w których uczelnie będą współpracowały ze szkołami oraz dziewięć Akademickich Centrów Kreatywności kształcących przyszłych nauczycieli wyłonił resort nauki w konkursach mających na celu zbliżenie uczelni i szkół.

Uniwersytety Młodych Wynalazców i Akademickie Centra Kreatywności zorganizowano w ramach projektu "Kreatywny uczeń, student, obywatel". "Idea obu programów jest taka: łączymy szkoły licealne z uczelniami" - powiedziała w środę podczas spotkania z dziennikarzami minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska.

W programie Uniwersytety Młodych Wynalazców komisja konkursowa wyłoniła 40 projektów. Każdy z nich skorzysta z maksymalnie 50 tys. zł dofinansowania na realizację zgłoszonych przedsięwzięć badawczych, które będą prowadzone przez uczelnie wspólnie ze szkołami i ich uczniami.

"To są projekty z różnych dziedzin nauki. Uczniowie pod okiem naukowców będą analizowali np. wpływ zanieczyszczeń na środowisko, projektowali zagospodarowanie przestrzeni, pisali artykuły do czasopism naukowych, brali udział w warsztatach rozwijających zdolności matematyczne" - wyliczała w środę minister nauki.

Podkreśliła, że uczelnie mają bardzo dobre laboratoria, które można wykorzystać dla ciekawych świata i nauki uczniów. "Uważamy, że trzeba tworzyć nowe wzory, czyli nakłaniać profesorów uczelni do dzielenia się swoją wiedzą z uczniami. To jest bardzo naturalne w wielu szkołach w Europie Zachodniej, że profesorowie również uczą w liceach. To nie są może zajęcia masowe, ale warto przełamać barierę, że uczenie w szkole jest deprecjonujące. Tym bardziej, że zmieniają się też uczniowie, którzy są poinformowani, otwarci, ciekawi świata" - powiedziała Kolarska-Bobińska.

Uniwersytety Młodych Wynalazców będą działały na uczelniach w: Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Białymstoku, Gdańsku, Sopocie, Łodzi, Nowym Sączu, Lublinie, Toruniu, Chełmie. Całkowity budżet programu wyniesie 2 mln zł.

W drugim z rozstrzygniętych programów wyłoniono dziewięć Akademickich Centrów Kreatywności, które powstaną na ośmiu uczelniach w kraju. Do każdego takiego centrum trafi nawet 250 tys. zł, które będzie mogło ono przeznaczyć np. na zaproszenie profesorów wizytujących, potrzebne oprogramowanie albo analizy.

Resort nauki zakłada, że wybrane ośrodki będą wzorcowymi centrami kształcenia nauczycieli szkolnych. Opracują metody dydaktyczne pracy nauczyciela z uczniem z różnych obszarów nauk: przyrodniczych, humanistycznych, społecznych, ścisłych, medycznych, nauk o zdrowiu, kultury fizycznej i sztuki. Studenci - przyszli nauczyciele - nauczą się m.in. jak rozwijać takie umiejętności jak praca w grupie, jak radzić sobie z konfliktami w klasie, zarządzać grupą, tworzyć programy nauczania, kierować procesem kształcenia.

Ośrodki będą pracowały na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, Akademii Wychowania Fizycznego i. E. Piaseckiego w Poznaniu, Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej oraz dwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Budżet programu wynosi 2,5 mln zł. Jest on realizowany przy współpracy z resortem edukacji narodowej.

Obydwa programy finansowane są z programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i potrwają do listopada 2015 roku.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ mki/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021