Ministerstwo Edukacji i Nauki

04.12.2021
PL EN
23.12.2014 aktualizacja 23.12.2014

52 mln zł dla naukowców od FNP w 2015 roku

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

52 mln zł przekaże naukowcom Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) w 2015 roku. Blisko 36 mln zł będzie pochodziło ze środków Unii Europejskiej, a 16,5 mln zł ze środków własnych FNP. Fundacja pieniądze te przeznaczy na zadania podjęte zarówno w 2015 r., ale też w latach wcześniejszych.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej działa od 1991 roku, jest pozarządową organizacją typu non-profit. W ramach konkursów rozstrzyganych tylko w nadchodzącym roku - na wsparcie najlepszych uczonych i zespołów badawczych - FNP zamierza przeznaczyć – ok. 10,9 mln zł ze środków własnych i ok. 16,5 mln zł ze środków strukturalnych Unii Europejskiej.

Nowością w ofercie FNP będzie stypendium naukowe im. Leszka Kołakowskiego. W programie na wyróżnienie mogą liczyć uczeni, posiadający stopień doktora oraz wybitny dorobek naukowy w zakresie historii filozofii do 1939 r. i zagadnień, które były bliskie zainteresowaniom prof. Leszka Kołakowskiego. Stypendium będzie przyznawane na rok, co dwa lata. Pierwszy konkurs FNP ogłosi w II połowie 2015 roku.

Podobnie jak w latach poprzednich FNP przyzna prestiżową Nagrodę FNP, przyznawaną za wybitne osiągnięcie naukowe, które w ostatnim okresie otworzyły nowe perspektywy poznawcze. Wysokość indywidualnej Nagrody w 2015 r. wyniesie 200 tys. zł. Fundacja planuje też wręczenie subsydiów Mistrz, wspierających wybitnych uczonych w podjęciu nowego kierunku badań lub kontynuowaniu prowadzonych już prac badawczych. W 2015 r. przyznanych zostanie do 10 takich subsydiów, każde w wysokości do 300 tys. zł. Ich zdobywcy mogą też liczyć na przyznanie wyjazdowego stypendium naukowego. W 2015 roku przyznanych zostanie do trzech takich stypendiów.

FNP będzie również prowadziła program Idee dla Polski, w którym wspierani będą ci laureaci prestiżowych grantów European Research Council, którzy projekt finansowany przez ERC zamierzają realizować w polskim ośrodku naukowym. Fundacja przyzna też około 130 rocznych stypendiów Start, dla stojących u progu kariery młodych badaczy. Wysokość rocznego stypendium wyniesie 28 tys. zł.

W ramach międzynarodowej współpracy naukowej FNP, naukowcy mogą liczyć na kolejne edycje: Polsko-Amerykańskiej Nagrody Naukowej, Polsko-Niemieckiej Nagrody Naukowej COPERNICUS oraz Polskiego Honorowego Stypendium Naukowego im. Aleksandra von Humboldta.

W 2015 roku Fundacja będzie też prowadziła program szkoleniowy Skills, w którym pracownicy sektora badawczo-rozwojowego, doktoranci oraz absolwenci studiów doktoranckich mogą rozwinąć umiejętności dotyczące m.in. różnych aspektów zarządzania w nauce, transferu technologii, komunikacji naukowej i współpracy interdyscyplinarnej. Reprezentanci nauk humanistycznych i społecznych mogą postarać się, aby ich prace były opublikowane w programie Monografie.

Do 2015 roku finansowane będą też trwające aktualnie programy: Welcome, Team, Międzynarodowe Projekty Doktoranckie, Homing Plus, Pomost, Focus i projekt wydawniczy Origines Polonorum, a w ramach programu Skills: Akademia Menadżerów Programowych, Impuls i Inter. FNP nie planuje jednak organizowania kolejnych konkursów.

Szczegółowe informacje na temat zasad konkursów, regulaminy, formularze on-line, dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku, bieżące aktualizacje dotyczące programów są dostępne na stronie: www.fnp.org.pl

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ mki/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021