27.11.2020
PL EN
27.01.2015 aktualizacja 27.01.2015

Konkurs dla humanistów o wpływie przeszłości na teraźniejszość

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Międzynarodowe projekty badawcze, które próbują odpowiedzieć m.in. na pytanie, w jaki sposób rozumienie przeszłości wpływa na teraźniejszość, można zgłaszać w konkursie "Uses of the Past" organizowane przez konsorcjum HERA. Budżet konkursu to 20 mln euro.

HERA (Humanities in the European Research Area) - międzynarodowe konsorcjum instytucji z różnych krajów zajmujących się finansowaniem badań humanistycznych - ogłosiło konkurs "Uses of the Past". Budżet tego współfinansowanego przez Unię Europejską konkursu to 20 mln euro. O środki mogą się starać międzynarodowe zespoły badawcze złożone z co najmniej 4 naukowców, którzy pochodzą z 4 różnych krajów przystępujących do konkursu. Czas trwania projektu nie może przekroczyć 3 lat.

Twórcy programu zakładają, że aby zrozumieć współczesne procesy dotyczące tożsamości, integracji, kreatywności i dynamiki zjawisk kulturowych, potrzebne jest lepsze zrozumienie tego, jak jednostki i społeczeństwa podchodzą do przeszłości, tradycji i praktyk. Chcą, aby międzynarodowe zespoły badawcze szerzej przyjrzały się takiemu zagadnieniu.

W konkursie udział brać mogą naukowcy z 22 krajów: Austrii, Belgii, Czech, Chorwacji, Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Irlandii, Islandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy złożyć tzw. outline proposal, w drugim natomiast – full proposal. Wnioski typu pre-proposals należy złożyć do 9 kwietnia 2015 r. do godz. 19.00 czasu środkowoeuropejskiego. Termin składania wniosków zaproszonych do drugiego etapu, tzw. full proposals, upływa w październiku 2015 r.

Ci, którzy chcieliby wziąć udział konkursie, mogą szukać partnerów do realizacji projektów badawczych za pomocą aplikacji Matchmaking Tool.

Polscy badacze pytania w sprawie konkursu mogą zadawać krajowym koordynatorom z Narodowego Centrum Nauki.

Szczegóły dotyczące konkursu są dostępne na stronach NCN oraz HERA. 

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020