Ministerstwo Edukacji i Nauki

04.08.2021
PL EN
14.05.2015 aktualizacja 14.05.2015

Siemens przyznał nagrody naukowcom i studentom

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Naukowcy z Uniwersytetu Zielonogórskiego, Politechniki Gdańskiej i Politechniki Warszawskiej są laureatami XX Edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa. W V edycji konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów zwyciężyli również absolwenci Politechniki Warszawskiej, Politechniki Gdańskiej oraz Politechniki Poznańskiej.

Nagroda Siemensa jest przyznawana corocznie, od 1995 roku na mocy porozumienia podpisanego z Politechniką Warszawską, ustanowiona została Nagroda Siemensa dla polskich naukowców i zespołów badawczych. Celem jej jest promocja wybitnych, dających się zastosować w praktyce osiągnięć w technice i badaniach naukowych.

W XX Konkursie o Nagrodę Siemensa nagrodę promocyjną otrzymali: dr inż. Marek Szafrański z Katedry Transportu Szynowego i Mostów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej za pracę doktorską "Oddziaływanie taboru na mosty kolejowe przy zmiennych parametrach ruchu" oraz dr inż. Katarzyna Arkusz z Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego za pracę doktorską "Opracowanie elektrochemicznego biosensora do wykrywania wybranych cytokin na podłożu Ti/Ti02".

Nagrodę badawczą przyznano zespołowi badawczemu z Politechniki Warszawskiej w składzie: prof. Krzysztof Badyda z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW, prof. Wojciech Bujalski z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW oraz dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej za pracę pt: "Opracowanie i wdrożenie naukowych podstaw projektowania i optymalizacji sterowania pracy zasobników ciepła w systemach ciepłowniczych".

Nagroda dla Absolwenta przyznawana jest od 2011 roku absolwentom studiów z obszaru automatyki. Spośród zgłoszonych prac magisterskich i inżynierskich jury przyznaje trzy nagrody.

Nagrodę I stopnia otrzymali Tomasz Mańkowski, Grzegorz Sztylka, Jakub Tomczyński z Wydziału Elektrycznego, Instytutu Automatyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej za pracę magisterską pt. "Konstrukcja protezy dłoni sterowanej za pomocą sygnału EMG". Nagrodę II stopnia otrzymał Witold Kolaj z Wydziału Mechatroniki, Instytutu Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej za pracę magisterską. Nagrodę III stopnia otrzymali Krzysztof Giełdziński, Robert Przystalski za pracę inżynierską przygotowaną na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się podczas uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych 18 maja 2015 r. o godz. 13 w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ mki/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021