14.08.2020
PL EN
11.07.2015 aktualizacja 11.07.2015

Otwarto siedzibę Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku

Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej prof. Marek Banaszkiewicz podczas otwarcia siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Fot. PAP/ Piotr Pędziszewski 10.07.2015 Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej prof. Marek Banaszkiewicz podczas otwarcia siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Fot. PAP/ Piotr Pędziszewski 10.07.2015

W Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym została otwarta siedziba Polskiej Agencji Kosmicznej. W Gdańsku znajduje się centrala Agencji, a jej dwa oddziały są w Warszawie i w Rzeszowie.

Podczas uroczystości w piątek w Gdańsku przedstawiciele Polskiej Agencji Kosmicznej, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Politechniki Gdańskiej, Akademii Morskiej i Akademii Marynarki Wojennej podpisali porozumienie o współpracy IRMAST (Innovative Research and Maritime Applications of Space).

Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA, od Polish Space Agency), prof. Marek Banaszkiewicz wyjaśnił dziennikarzom, że w centrali Agencji w Gdańsku, oprócz spraw organizacyjnych, będzie się zajmować projektami naukowymi, realizacją krajowego programu kosmicznego obejmującego badania, rozwój przemysłu, współpracę nauki z przemysłem czy zastosowanie technik kosmicznych.

Część POLSY związana z wojskowością będzie w Warszawie. Agencja ma też oddział w Rzeszowie. „Powiedziałbym, że w Warszawie i w Gdańsku będzie po ok. 40 proc. Agencji, a reszta w Rzeszowie” – dodał.

Mówiąc o potencjale Polski w sektorze kosmicznym podkreślił, że „Polska ma całkiem sporo do powiedzenia w sektorze kosmicznym, bo jest na większości misji prowadzonych przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA).” Przyznał, że „chcielibyśmy jeszcze więcej, np. być kierownikami eksperymentów na niektórych z tych misji”. Uważa, że „jest to zadanie POLSY, żeby do tego powoli doprowadzić (…), ale to wymaga udziału zarówno naukowców jak i inżynierów, fizyków i dobrej współpracy z ESA”.

Prof. Banaszkiewicz podał, że planowane jest wysyłanie polskich inżynierów do ESA. Wśród najważniejszych wyzwań Agencji wymienił działania w zakresie współpracy nauki i przemysłu oraz na rzecz obronności i bezpieczeństwa. "W związku z tym POLSA powinna uruchomić pewne programy w zakresie rozwiązań satelitarnych i radarowych, telekomunikacji satelitarnej potrzebnej wojsku" - tłumaczył.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Grażyna Henclewska oceniła podczas uroczystości, że dzięki powołaniu POLSY Polska może aktywnie uczestniczyć w tworzeniu rozwiązań w zakresie technologii kosmicznych, satelitarnych. „Możemy budować nasz własny przemysł wysokich technologii (…) chcemy, żeby nasz przemysł miał własne kompetencje w Europie” – dodał.

Henclewska podała, że na platformie, na której rejestrują się podmioty, które chcą ubiegać się i realizować projekty dla ESA zarejestrowało się ok. 220 podmiotów z Polski. „To świadczy o zainteresowaniu i o gotowości (…), mamy dużo przykładów na zainicjowaną współpracę nauki i przemysłu w obszarze tworzenia tych technologii” – dodała.

Jest przekonana, że „polski sektor kosmiczny będzie jednym z motorów napędowych nowoczesnej gospodarki i budowania przewagi konkurencyjnej nowoczesnego przemysłu, co przyczyni się do tworzenia nowoczesnych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych młodych ludzi”.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zwrócił uwagę, że powołując centralę Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku parlament pokazał, że rozwój Polski nie może być skoncentrowany tylko w Warszawie. „Warto w przyszłości miasta metropolitalne, Wrocław, Katowice, Łódź i inne wyposażać w urzędy, agencje centralne, a nawet je przenosić, bo to dobrze zrobi dla rozwoju Warszawy i całego kraju, dla cyrkulacji elit” – tłumaczył.

Prof. Andrzej Stepnowski z Politechniki Gdańskiej podał, że w regionie pomorskim jest ponad 20 firm działających stricte w sektorze kosmicznym, które zrealizowały lub realizują kilkanaście projektów dla ESA. Zwrócił uwagę, że POLSA inspiruje i integruje badania w tym zakresie na Pomorzu.

Przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek powiedział podczas briefingu prasowego, że Polska należąc do ESA i otwierając własną Agencję „osiąga zupełnie nowe możliwości”. „To jest program Galileo (unijny program nawigacji satelitarnej – PAP), który będzie miał w sumie 30 satelitów (…) i jest program Copernicus (europejski program monitorowania Ziemi – PAP), który ma ogromne znaczenie w każdej dziedzinie przemysłu i badań” – tłumaczył. „To jest niemal dwa miliardy euro na badania związane z kosmosem w horyzoncie 2020; w tej chwili w UE pracuje ok. 320 tys. osób w kosmicznych programach i to jest wartość ok. 50-60 mld euro, a więc my też stajemy się cząstką tego wielkiego europejskiego programu” – dodał. "I dlatego nasz udział w tym ma ogromny sens; wchodzimy w obszar zainteresowania także innych państw członkowskich i stajemy się bliscy temu, co tam się dzieje" - dodał.

Polska została 20. państwem członkowskim ESA 19 listopada 2012 roku. Podczas briefingu prof. Banaszkiewicz podał, że roczna składka Polski do ESA wynosi 30 mln euro. Ustawa o Polskiej Agencji Kosmicznej weszła w życie 7 lutego br. Polska Agencja Kosmiczna ma przede wszystkim koordynować działania polskiego sektora kosmicznego, które dziś są rozproszone między różne instytucje i resorty, identyfikować ciekawe i ważne zastosowania, tworzyć własne laboratoria. Budżet Agencji w 2015 r. wynosi 10 mln zł.

PAP - Nauka Polsce

bls/ dym/

Copyright © Fundacja PAP 2020