Ministerstwo Edukacji i Nauki

26.07.2021
PL EN
25.09.2015 aktualizacja 25.09.2015

Rozpoczęła się III Ogólnokrajowa Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

W Krakowie rozpoczęła się konferencja poświęcona ochronie nocnego nieba i problemowi nadmiernego zanieczyszczenia go sztucznym światłem. Następnie obrady będą odbywać się w Sopotni Wielkiej oraz w Niepołomicach.

Temat jest szczególnie aktualny, bowiem w tym roku mamy Międzynarodowy Rok Światła i Technologii Wykorzystujących Światło.

Myśląc o ekologii i ochronie środowiska często wskazuje się na temat różnorodnych szkodliwych odpadów zanieczyszczających przyrodę wokół nas. Ale nadmiar sztucznego oświetlenia w porze nocnej, czyli zanieczyszczenie świetlne, również może być szkodliwy dla przyrody i dla zdrowia ludzi. Coraz częściej na problem zaczynają zwracać uwagę nie tylko ekolodzy i astronomowie, ale także władze samorządowe troszczące się o budżety swoich gmin i miast – nieefektywne oświetlenie dróg i miejsc publicznych skutkuje zawyżonymi rachunkami za energię elektryczną marnowaną na wyświecanie w kosmos, a w skali miasta są to już spore środki każdego roku. W niektórych krajach zaczynają być wprowadzane stosowne uregulowania w systemach prawnych, tak aby przykładowo lampy uliczne spełniały odpowiednie normy i oświetlały teren, który powinny (czyli ulicę), a nie wszystko dookoła, świecąc przy tym także w górę w niebo.

W dniach 25-27 września br. odbywa się III Ogólnokrajowa Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem. Konferencja rozpoczęła się na Politechnice Krakowskiej, gdzie gospodarzem jest główny organizator, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska, w drugiej części dnia obrady przeniosą się do Sopotni Wielkiej, siedziby jednego ze współorganizatorów - Stowarzyszenia Polaris, a w kolejnych dwóch dniach będą odbywać się w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach (MOA), gdzie całość organizacji imprezy bierze na siebie Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA).

W programie konferencji zaplanowano sesje poświęcone takim zagadnieniom jak technologie oświetleniowe, ochrona ciemnego nieba, astronomia, meteorologia i fizyka atmosfery, astroturystyka, medycyna i socjologia, architektura, biologia i ekologia.

„Konferencja zgromadziła wyjątkowo wielu specjalistów z różnych dziedzin. Różnorodne tematy prezentuje ponad trzydziestu prelegentów z kraju i zza granicy, jest także kilkanaście posterów związanych z tematyką konferencji. Konferencji towarzyszył konkurs fotograficzny, którego efekty również można podziwiać na konferencji oraz w wydanym z jej okazji specjalnym kalendarzu ściennym na 2016 r. Efektem konferencji jest także kilkudziesięciostronicowy zeszyt, zawierający streszczenia wszystkich wystąpień i posterów, natomiast wybrane wystąpienia będą opublikowane w formie artykułów w czasopiśmie przyrodniczym >>Kosmos<<” - mówi dr Tomasz Ściężor z Politechniki Krakowskiej, koordynator Sekcji Ochrony Ciemnego Nieba PTMA.

„Niewątpliwie, konferencja jest największą jak dotąd tego typu imprezą w Polsce” - dodaje Ściężor.

Głównym organizatorem konferencji jest Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska Politechniki Krakowskiej (PK), a współorganizatorami Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA), Stowarzyszenie Polaris – OPP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Katedra Astronomii), Uniwersytet Warszawski (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych), Uniwersytet Wrocławski (Instytut Astronomiczny), Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach (MOA), Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie (MPWiK).

Organizacja konferencji została dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegóły na temat konferencji można znaleźć na stronie http://lightpollution.pk.edu.pl/konf2015

PAP - Nauka w Polsce

cza/ mrt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021