23.09.2020
PL EN
01.10.2015 aktualizacja 01.10.2015

Konkurs ERA Chair w IChF PAN: zwycięzca stworzy katedrę

W Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie ruszył konkurs prestiżowego europejskiego grantu ERA Chair o wartości 2,5 mln euro. Źródło: IChF PAN, Grzegorz Krzyżewski W Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie ruszył konkurs prestiżowego europejskiego grantu ERA Chair o wartości 2,5 mln euro. Źródło: IChF PAN, Grzegorz Krzyżewski

Światowej klasy specjaliści w zakresie badań na pograniczu biologii, chemii i fizyki mają szansę utworzyć własną katedrę w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. W jednostce ruszył konkurs prestiżowego europejskiego grantu ERA Chair.

W Instytucie Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie rozpoczął się konkurs dla wybitnych uczonych o międzynarodowej renomie. Zwycięzca konkursu, organizowanego w ramach europejskiego grantu ERA Chair, będzie mógł zbudować w IChF PAN nową katedrę: Zakład Chemii Fizycznej Układów Biologicznych.

Jak informują przedstawiciele IChf PAN w przesłanym PAP komunikacie, laureat będzie mógł realizować własny program badawczy, wybrać kadrę naukową i nową aparaturę pomiarową. "Proponowane wynagrodzenie, wyraźnie wyższe od oferowanego przez wiodące instytucje naukowe Europy i USA, dodatkowo zwiększa atrakcyjność konkursu" - zapewniają organizatorzy.

„Zależy nam na uczonym o światowej renomie, który będzie potrafił wykorzystać dotychczasowe sukcesy instytutu w takich dziedzinach jak techniki mikroprzepływowe, chemia analityczna, nowoczesna chemia biologiczna czy optyka nieliniowa i poprowadzi swoją katedrę ku nowym obszarom badawczym, leżącym na pograniczu biologii z chemią i fizyką” - komentuje prof. Robert Hołyst z IChF PAN.

Naukowcy zainteresowani konkursem ERA Chair powinni zgłosić swoją kandydaturę w IChF PAN do 15 listopada br. (szczegółowe informacje są dostępne pod adresem). Wstępna selekcja kandydatów zakończy się 31 grudnia br. wyłonieniem 3-5 finalistów. W styczniu 2016 roku zostaną oni zaproszeni do IChF PAN, gdzie wygłoszą seminarium przed komitetem rekrutacyjnym złożonym z naukowców z Polski, Wielkiej Brytanii, Belgii i Holandii, wśród których znajdują się laureaci grantów ERC.

Granty ERA Chair (European Research Area) są przyznawane w ramach Horyzontu 2020, największego europejskiego programu finansowania badań naukowych i innowacji. Budżet programu na lata 2014-20 wynosi niemal 80 mld euro. Głównym zadaniem grantów ERA Chair jest przyciągnięcie najwybitniejszych uczonych do instytucji naukowych działających w niedawno przyjętych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Dalekosiężnym efektem realizacji grantów ma być podniesienie poziomu nauki nowych państw członkowskich i wzrost jej konkurencyjności do poziomu umożliwiającego skuteczną rywalizację z czołowymi ośrodkami naukowymi, zarówno w Europie, jak i na świecie.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ mrt/

Copyright © Fundacja PAP 2020