Ministerstwo Edukacji i Nauki

27.11.2021
PL EN
17.10.2015 aktualizacja 17.10.2015

GUS: w 2014 r. wzrosły nakłady na badania i rozwój (aktl.)

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Nakłady na działalność badawczą i rozwojową w Polsce w 2014 r. wyniosły ponad 16 mld zł. To wzrost o 12,1 proc. w porównaniu z 2013 r. – wynika z opublikowanych w czwartek danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Wartość nakładów wewnętrznych ogółem na działalność badawczą i rozwojową (GERD) w 2014 r. ukształtowała się na poziomie 16,168 mld zł, tj. o 12,1 proc. wyższym niż w roku poprzednim - poinformowano w komunikacie GUS. PKB w 2014 r. wyniósł prawie 1 729 mld zł.

Z danych GUS wynika, że udział nakładów wewnętrznych na badania i prace rozwojowe (B+R) w PKB wyniósł 0,94 proc. W 2010 roku udział ten wynosił jeszcze 0,72 proc. i do 2012 r. stopniowo wzrósł do 0,89 proc. W 2013 r. nakłady spadły do 0,87, ale w 2014 r. wyniosły już do 0,94 proc. PKB.

Premier Ewa Kopacz w swoim expose w październiku 2014 r. zapowiedziała, że nakłady na B+R do 2020 r. osiągną 2 proc. PKB. Zakłada się przy tym, że połowa środków na badania i rozwój miałaby pochodzić z sektora prywatnego.

"Zaangażowanie przedsiębiorców w działalność badawczo – rozwojową stanowi klucz do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki - skomentował dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski. - Wzrost tego zaangażowania to efekt wprowadzenia przez NCBR instrumentów wsparcia motywujących do zwiększania nakładów sektora prywatnego na B+R i zintensyfikowania współpracy z jednostkami naukowymi. Wykazywane przez przedsiębiorców wydatki są już porównywalne z wydatkami rządowymi, jednak to dopiero zwiastun nadchodzących zmian. Jestem przekonany, że w ciągu trwającej perspektywy finansowej UE polska gospodarka wykładniczo zwiększy nakłady na innowacyjność"

Z danych GUS wynika, że podmioty z sektora przedsiębiorstw na działalność B+R przeznaczyły 7,5 mld zł. Sektor szkolnictwa wyższego wydał na badania i rozwój 4,7 mld zł, a sektor rządowy – 3,9 mld zł. 48,6 mln zł wydały ponadto na B+R prywatne instytucje niekomercyjne.

W działalności badawczej i rozwojowej w 2014 r. zatrudnionych było 153,5 tys. osób, tj. o 5,4 proc. więcej niż przed rokiem. Równolegle wzrosły wskaźniki personelu zaangażowanego w działalność badawczo-rozwojową oraz pracowników naukowo-badawczych na 1000 pracujących.

Uwzględniając poziom wykształcenia, w 2014 r. największy wzrost w skali roku liczby personelu w działalności badawczej i rozwojowej odnotowano w przypadku osób ze stopniem naukowym doktora habilitowanego (o 13,3 proc.). Zwiększyła się także liczba osób z pozostałym wykształceniem wyższym (o 7,9 proc.) oraz z tytułem profesora (o 5,8 proc.). Nieznacznie zmniejszyła się natomiast (o 0,8 proc.) liczba osób ze stopniem naukowym doktora.

W statystykach międzynarodowych za istotną przyjmuje się liczbę personelu B+R posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora; w Polsce w 2014 r. wyniosła ona 74,2 tys. osób (wobec 71,9 tys. przed rokiem).

GUS opublikował na razie opracowanie sygnalne. Informację przygotowano na podstawie wyników badań "Działalność badawcza i rozwojowa (B+R)". Badaniem objęto podmioty prowadzące działalność badawczą i rozwojową w sposób ciągły lub doraźny, zlecające wykonanie prac badawczych i rozwojowych oraz przeznaczające środki na badania naukowe i prace rozwojowe.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021