Ministerstwo Edukacji i Nauki

24.09.2021
PL EN
28.10.2015 aktualizacja 28.10.2015

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uhonorowała nowych MISTRZÓW

Prof. Marek Kwiek (L) z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbiera dyplom programu Mistrz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej z rąk prezesa fundacji na rzecz Nauki Polskiej Macieja Żylicza (P). Fot. PAP/Paweł Supernak 28.10.2015 Prof. Marek Kwiek (L) z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbiera dyplom programu Mistrz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej z rąk prezesa fundacji na rzecz Nauki Polskiej Macieja Żylicza (P). Fot. PAP/Paweł Supernak 28.10.2015

Stypendia profesorskie w wysokości do 300 tys. zł. trafią do siedmiu wybitnych polskich uczonych, laureatów programu MISTRZ - Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Naukowców, reprezentujących nauki humanistyczne i społeczne, nagrodzono w środę w Warszawie.

Laureatami zostali: prof. Piotr Gutowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, prof. Wojciech Bałus z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Bartosz Brożek z UJ, dr hab. Adam Chuderski z UJ, prof. Marek Kwiek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Stanisław Wiech z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, dr hab. Bogdan Żurawski z Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN w Warszawie.

Celem realizowanego od 1998 r. programu MISTRZ jest wspieranie wybitnych uczonych ze wszystkich dziedzin, łączących pracę badawczą na światowym poziomie z kształceniem młodego pokolenia badaczy. Maksymalnie trzyletnie subsydia w wysokości do 300 tys. zł mogą być przeznaczone na intensyfikacją dotychczas prowadzonych prac lub podjęcie nowych kierunków badań.

Co roku konkurs dotyczy innego obszaru nauki. W 2015 roku konkurs był skierowany do przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Włodzisław Duch podczas uroczystości zwrócił uwagę na motto FNP - \"Wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi\". \"Nie każdy to hasło lubi. Niektórzy by woleli, żebyśmy rozdali pieniądze każdemu po równo. A tymczasem nie jest tak, że stu słabych fizyków dokona odkryć na miarę jednego Einsteina. Dlatego trzeba pamiętać, że wspieranie najlepszych jest rzeczą niezwykle ważną. Fundacja pełni tu bardzo ważną rolę\" - podkreślił.

Prezes FNP prof. Maciej Żylicz w swoim przemówieniu zwracał z kolei uwagę na rolę mistrza w nauce. Jak powiedział, mistrz to nie jest osoba, która ma bezwzględny monopol na wiedzę, ale taka, która jest w stanie przekazać młodym ludziom m.in. taką wiedzę, która nie jest nigdzie publikowana. „Można powiedzieć: pokaż mi swoich wychowanków, a powiem ci coś o tobie\" - dodał. Podkreślił, że jednym z kroków w wyłanianiu laureatów programu MISTRZ, było spojrzenie na to, kim są ich wychowankowie.

Jeden z tegorocznych laureatów, prof. Gutowski KUL zaznaczył w swoim przemówieniu, że jeśli nauka ma się rozwijać, uczniowie muszą być lepsi niż mistrzowie. Naukowiec w ramach stypendium będzie analizować poglądy umiarkowane, w sporach dotyczących teizmu i ateizmu.

Z kolei prof. Wojciech Bałus planuje stworzyć nową metodologię badania sztuki współczesnej, a prof. Bartosza Brożek chce odpowiedzieć na pytanie, jak rozwój neurobiologii i nauk kognitywnych może wpłynąć na kształt instytucji prawnych. Natomiast dr hab. Adam Chuderski zbada mechanizmy, jakimi posługuje się ludzki mózg, aby kodować i przetwarzać abstrakcyjne informacje, zaś prof. Marek Kwiek podda analizie relacje polskich uczelni z państwem i gospodarką w ostatniej dekadzie.

Ekspansja państwa carów na ziemie polskie w XIX i XX wieku będzie przedmiotem badań prof. Stanisława Wiecha, a proces kształtowania się wczesnośredniowiecznych państw na terenie północno-wschodniej Afryki zbada dr hab. Bogdan Żurawski.

Gościem środowej uroczystości był prof. Richard Frąckowiak, światowej sławy neurobiolog polskiego pochodzenia, który wygłosił wykład. Badacz jest zaangażowany w Human Brain Project (HBP) - odpowiada tam za dział informatyki medycznej.

HBP to ustanowiony w 2013 r. strategiczny unijny projekt, którego głównym założeniem jest wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych do tworzenia modeli scalających rozproszoną wiedzę dotyczącą działania i struktury mózgu człowieka. Ma potrwać do 2023 r. i jest finansowany przez Komisję Europejską. Bierze w nim udział 112 partnerów z 24 krajów w Europie i na świecie.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021