Ministerstwo Edukacji i Nauki

24.10.2021
PL EN
18.11.2015 aktualizacja 18.11.2015

Lublin/ Prof. Richard Swinburne doktorem h.c. KUL

Emerytowany profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego prof. Richard Swinburne. Fot. PAP/ Tomasz Koryszko 17.11.2015 Emerytowany profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego prof. Richard Swinburne. Fot. PAP/ Tomasz Koryszko 17.11.2015

Jeden z najwybitniejszych współczesnych filozofów religii, prof. Richard Swinburne, otrzymał we wtorek doktorat honoris causa KUL, m.in. w uznaniu dorobku naukowego wyrażającego się w uzasadnianiu podstawowych doktryn religii chrześcijańskiej.

„Richard Swinburne (…) całemu chrześcijaństwu dostarcza intelektualnych narzędzi do rozmowy z coraz liczniejszymi rzeszami ludzi niewierzących” – podkreślono w uchwale senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego o nadaniu mu najwyższej godności akademickiej.

Dziekan wydziału filozofii KUL, prof. Monika Walczak podkreśliła, że wielką zasługą prof. Swinburne’a jest przyczynienie się do zmiany sposobu uprawiania filozofii religii oraz jego działalność popularyzatorska, która pomaga nie tylko profesjonalnym filozofom rozwiązywać dylematy wynikające z konfrontacji wiary religijnej i nauki.

„Prof. Swinburne w swoich pracach bardzo mocno kładzie nacisk na to, że nie istnieje przepaść między religią a nauką, że pewne modele myślenia, sposoby zdobywania wiedzy, są charakterystyczne nie tylko dla nauki, ale także dla religii. Sposoby myślenia, na przykład o hipotezach, uzasadnieniu, prawdopodobieństwie wiedzy dają się przenieść z nauki na religię. Nie ma zasadniczej sprzeczności w tym, że jesteśmy ludźmi religijnymi czy ludźmi powołującymi się na naukę” – powiedziała dziennikarzom prof. Walczak.

W laudacji o. prof. Marcin Tkaczyk z KUL zaznaczył, że popularyzatorskie książki prof. Swinburne’a odnoszą wielkie sukcesy wydawnicze. Jego praca „Is there a God?” („Czy Bóg istnieje?”) przetłumaczona została na 22 języki, w tym język polski. „W wielu środowiskach prace te odgrywają trudną do przecenienia rolę” – powiedział o. Tkaczyk.

Jak podkreślił, "w licznych pracach Richard Swinburne w podziwu godny sposób broni najważniejszych tez klasycznej teologii naturalnej oraz objawionej teologii chrześcijańskiej bez odwoływania się do aktu wiary".

"W znacznej mierze dzięki niemu takie dziedziny, jak filozofia religii i filozofia Boga, odzyskały prawo wstępu na salony nauki, (…) zostały przekształcone z ze wstydem pomijanych zabytków ciemnego wieku w teren ożywionej dyskusji, pasjonującej czołowych badaczy i rzesze młodych studentów” – dodał o. Tkaczyk.

W wykładzie zatytułowanym „Moja teologia naturalna” prof. Swinburne podkreślił, że dla ludzi żyjących współcześnie „paradygmatem wiedzy jest fizyka”.

„Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, aby rozumowania od świata do Boga brzmiały wiarygodnie dla współczesnego człowieka, chyba że spełniają one te same kryteria indukcyjne, co stosowane w naukach fizykalnych, a także w historii i pracy detektywistycznej, to jest argumentowania od obserwowalnych zjawisk do hipotezy, która jest ich najlepszym wyjaśnieniem” – powiedział.

Richard Swinburne jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Oksfordzkiego. Ma 81 lat. Ukończył studia filozoficzne i teologiczne na Uniwersytecie Oksfordzkim oraz studia specjalistyczne na Uniwersytecie Leeds w zakresie nauk przyrodniczych, filozofii nauki oraz historii nauki.

Od 1985 r. do przejścia na emeryturę w 2002 r. zajmował katedrę Filozofii Religii Chrześcijańskiej w Oriel College. Wcześniej był profesorem Uniwersytetu Hull oraz Uniwersytetu Keele w Staffordshire. Jest członkiem Akademii Brytyjskiej.

Napisał około 20 książek oraz wiele mniejszych prac z zakresu filozofii religii i filozofii nauki.

PAP - Nauka w Polsce

kop/ par/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021