24.01.2021
PL EN
25.11.2015 aktualizacja 25.11.2015

Niemal 850 stypendiów w nowej edycji Programu Stypendiów Pomostowych

Aż 846 stypendiów na pierwszy rok studiów otrzymają studenci pochodzący z małych miejscowości, z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają studia dzienne. Inauguracja 14. edycji Programu Stypendiów Pomostowych odbyła się w środę w Warszawie.

\"Stypendia Pomostowe\" to rozbudowany system stypendialny oferujący studentom wsparcie finansowe na I rok i dalsze lata studiów. Zainicjowany został przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w 2002 r. w odpowiedzi na problem społeczny wynikający z wyraźnej dysproporcji w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach. Dla wielu uzdolnionych młodych ludzi próg szkoły wyższej jest trudny do przekroczenia głównie z powodu bariery materialnej.

Stypendia otrzymują ambitni i zdolni maturzyści z małych miejscowości, pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają studia dzienne. Program ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów wyższych poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej. O stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie mogą się ubiegać maturzyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i spełniają jeden z czterech warunków: pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR, lub są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, lub są wychowankami rodziny zastępczej lub państwowego domu dziecka, lub mają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

W ramach programu przyznawanych jest sześć różnych stypendiów. Studenci osiągający dobre wyniki w nauce mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów umożliwiających odbycie części studiów za granicą, stypendiów doktoranckich oraz staży w Stanach Zjednoczonych i w kraju.

Od początku istnienia programu przyznano ponad 19,5 tys. różnego rodzaju stypendiów, w tym ponad 14,1 tys. na I rok studiów. W roku akademickim 2015/2016 stypendia otrzymuje 1286 studentów i doktorantów, w tym 846 studentów - na I rok studiów.

Na realizację czternastu edycji programu partnerzy programu przeznaczyli prawie 92 mln zł.

\"Stypendia Pomostowe\" są jednym z niewielu pozarządowych programów stypendialnych o tak dużej skali w Polsce. Fundowane są dzięki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowemu Bankowi Polskiemu, Fundacji PZU, Fundacji Wspomagania Wsi, Fundacji BGK, Fundacji BGŻ BNP Paribas, Fundacji mBanku, Fundacji Orange, Edukacyjnej Fundacji im. Prof. Romana Czerneckiego, a także koalicji ok. 100 lokalnych organizacji pozarządowych. Program jest realizowany przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych. Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

PAP - Nauka w Polsce

zan/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2021