Ministerstwo Edukacji i Nauki

04.12.2021
PL EN
15.01.2016 aktualizacja 15.01.2016

Prof. Jałowiecki ponownie rektorem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. Przemysław Jałowiecki został w czwartek wybrany rektorem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (SUM) w Katowicach na kolejną kadencję, obejmującą lata 2016-2020 – poinformowała rzeczniczka uczelni Agata Kalafarska.

Funkcję prorektora ds. studiów i studentów nadal będzie pełnić prof. Joanna Lewin-Kowalik, a prorektorem ds. klinicznych pozostanie dr hab. Damian Czyżewski. Prorektorem ds. kształcenia podyplomowego i ustawicznego został wybrany obecny dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej prof. Stanisław Boryczka.

Stanowisko prorektora ds. nauki obejmie prof. Tomasz Szczepański - kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. W kadencji 2016-2020 do grona władz uniwersytetu dołączy także prorektor ds. rozwoju i promocji uczelni. Funkcję tę obejmie obecna dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM prof. Violetta Skrzypulec-Plinta.

Zdaniem prof. Jałowieckiego, obserwowany w ostatnich latach gwałtowny rozwój mediów społecznościowych stawia nowe wymagania systemowi edukacji. „System kształcenia musi dostosować się do warunków, w jakich dorastają cyfrowi tubylcy” – ocenił podczas inauguracji trwającego roku akademickiego. Prof. Jałowiecki uważa jednak, że mimo nowinek technologicznych studenci nadal, a nawet tym bardziej potrzebują mistrza, który umie „pokierować, doradzić, zachęcić i zmotywować”.

Za jego kadencji stworzono nową siedzibę biblioteki głównej uczelni w centrum Katowic, otwarto Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach i rozpoczęto starania o budowę drugiego – w Zabrzu, oddano też do użytku Centrum Dydaktyczne Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu.

Śląski Uniwersytet Medyczny kształci obecnie ponad 9,6 tys. studentów na 15 kierunkach w języku polskim i 9 w języku angielskim.

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki urodził się w 1954 r. w Krakowie. Studia ukończył w Śląskiej Akademii Medycznej w 1979 r., otrzymując tytuł i dyplom lekarza z wyróżnieniem. Jest specjalistą z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej, kierownikiem Katedry Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej oraz Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Funkcję rektora pełni od 2012 r.

Oprócz zajęć dydaktycznych dla studentów prowadzi m.in. wykłady i ćwiczenia na kursach podyplomowych organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Podstawowe kierunki zainteresowań badawczych prof. Jałowieckiego to epidemiologia w anestezjologii, zdarzenia krytyczne i powikłania związane z anestezją, doskonalenie metod i sposobów znieczulenia, problematyka intensywnej terapii obrażeń wielomiejscowych i urazów czaszkowo-mózgowych.

Naukowiec m.in. przebadał i wprowadził do praktyki klinicznej pionierską w skali kraju metodę jednoczesnego stosowania tiopentalu i piracetamu w intensywnej terapii ukierunkowanej na ochronę mózgu u chorych po ciężkich urazach czaszkowo-mózgowych. Dokonał też pierwszej w kraju analizy przyczyn i okoliczności występowania zdarzeń krytycznych oraz ciężkich powikłań związanych z anestezją.

Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, European Society of Anaesthesiologists, European Society of Regional Anaesthesia and Pain Therapy.

Jest też członkiem Rady Programowej Czasopisma „Anestezjologia i Intensywna Terapia”, Rady Naukowej „Ból”, członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz członkiem Krajowej Rady Egzaminów Lekarskich. Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

PAP - Nauka w Polsce

lun/ krf

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021