Ministerstwo Edukacji i Nauki

27.09.2021
PL EN
22.01.2016 aktualizacja 22.01.2016

Ponad 615 mln zł dla naukowców i firm w projektach FNP

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Nową ofertę na finansowanie innowacyjnych badań ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, łącznie ponad 615 mln zł., uruchamia Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Pierwsze wnioski naukowcy i firmy mogą składać już w lutym.

Ponad 305 mln zł otrzymają zespoły badawcze na rozwiązywanie zagadnień naukowych o znaczeniu aplikacyjnym. Ponadto ok. 205 mln zł dostaną autorzy projektów technologicznych, a ok. 100 mln zł trafi do badaczy chcących powrócić do pracy naukowej w Polsce.

"W ramach tych programów chcemy inwestować w ludzi i tworzyć nowe miejsca pracy" - powiedział w piątek na spotkaniu informacyjnym nt. programów prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, prof. Maciej Żylicz.

Fundacja przewiduje, że środki pozwolą na sfinansowanie ponad 350 grantów, w tym utworzenie ponad 150 zespołów. "Mamy nadzieję, że będzie z nich mogło skorzystać około dwóch tysięcy doktorantów, postdoków i magistrantów" - powiedział Żylicz.

Wsparcie będzie udzielane w ramach pięciu programów: TEAM, TEAM-TECH, FIRST TEAM, POWROTY i HOMING. W zależności od programu będzie można zdobyć od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych na realizację innowacyjnych projektów wpisujących się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, czyli określonych dziedzin gospodarki, których potencjał Polska chce rozwijać, aby konkurować na poziomie globalnym.

Ze wsparcia będą mogły skorzystać także firmy. Otrzymają one nawet do 80 proc. dofinansowania na projekty w oparciu o zasady przyznawania pomocy publicznej.

Pierwsze konkursy zostaną ogłoszone już na początku lutego, kolejne rozpoczną się natomiast w maju lub czerwcu - poinformował dyrektor ds. działalności programowej FNP, Michał Pietras.

O dofinansowanie będą mogli ubiegać się naukowcy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, niezależnie od narodowości. Projekty będzie można realizować w jednostce, przedsiębiorstwie lub (w niektórych programach) w ramach konsorcjum naukowo-przemysłowego. Najwięcej środków zostanie przeznaczonych na tworzenie zespołów. Będą z nich mogli skorzystać zarówno doświadczeni badacze, chcący realizować przełomowe w skali międzynarodowej badania naukowe (program TEAM), jak i młodzi doktorzy, którzy będą mogli ubiegać się o wsparcie na stworzenie pierwszego zespołu (program FIRST TEAM).

Specjalna oferta jest skierowana także do osób, które mają duże doświadczenie we wdrażaniu wyników badań naukowych. Z myślą o nich powstał program TEAM-TECH, w którym będą finansowane projekty zespołowe mające na celu rozwój technologii, procesu lub innowacyjnego produktu realizowane we współpracy z partnerem gospodarczym. W ramach tego programu w przyszłości będzie także możliwe finansowanie zespołów rozwijających usługi badawcze z udziałem istniejącej już infrastruktury. Fundacja będzie starała się też ułatwić młodym doktorom powrót do pracy naukowej po przerwie związanej z rodzicielstwem lub pracą poza obszarem nauki (program POWROTY). W ramach programu HOMING będą natomiast oferowane granty na staże podoktorskie dla badaczy chcących wrócić lub przyjechać do Polski z zagranicy.

"Takie programy są ogromną szansą dla młodych naukowców, gdyż pozwalają realizować duże projekty z udziałem ośrodków międzynarodowych. Młodzi ludzie będą mieli zagwarantowany dostęp nie tylko do najlepszej aparatury na świecie, ale również do najlepszych naukowców. Będą mieli stworzone wspaniałe warunki rozwoju" - powiedział PAP dr hab. Grzegorz Pietrzyński z Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Przypomniał, że program był już realizowany - doskonale się sprawdził. "Powstały w Polsce bardzo silne zespoły, złożone głównie z młodych ludzi, doktorów, studentów. Teraz jest szansa, żeby kontynuować te działania, i rozbudować, i stworzyć nowe projekty" - powiedział.

Nabory do programów planowane są do końca 2019 r. średnio dwa razy w roku. Każdy wniosek złożony do Fundacji będzie podlegał ocenie formalnej i trzyetapowej ocenie merytorycznej dokonywanej przez recenzentów i ekspertów w ramach panelu naukowo-gospodarczego i interdyscyplinarnego.

Wszystkie środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (Działanie 4.4. Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej FNP.

zan/ ula/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021