Ministerstwo Edukacji i Nauki

17.09.2021
PL EN
27.01.2016 aktualizacja 27.01.2016

Biogospodarka nowym kierunkiem na Politechnice Łódzkiej

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Biogospodarka to nowy, unikatowy ze względu na kompleksowość, kierunek studiów inżynierskich pierwszego stopnia, który Politechnika Łódzka - we współpracy z Politechniką Warszawską i Wojskową Akademią Techniczną - uruchomi w nowym roku akademickim 2016/2017.

Jak poinformowała rzeczniczka PŁ Ewa Chojnacka, ten międzyuczelniany, pierwszy w Polsce kierunek inżynierski o tak zdefiniowanych celach kształcenia, będzie unikatowy ze względu na kompleksowe podejście do nowych rozwiązań w biogospodarce.

"Biogospodarka to dziedzina związana z procesami i technologiami przetwarzania odnawialnych zasobów naturalnych, ich wykorzystania do produkcji żywności, wyrobów przemysłowych, energii i biopaliw, ze zrównoważonym gospodarowaniem surowcami naturalnymi, wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii, gospodarką odpadami, w tym recyklingiem" – wyjaśniła prodziekan ds. kształcenia Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ dr hab. inż. Anna Diowksz.

Zdaniem ekspertów, biogospodarka jest bardzo dynamicznie rozwijającym się sektorem przemysłu. Absolwenci nowego kierunku będą mogli specjalizować się m.in. w zakresie przetwórstwa spożywczego, inżynierii środowiska, bioenergetyki oraz procesów przemysłowych.

Zgodnie z założeniami twórców nowego międzyuczelnianego kierunku, inżynierowie biogospodarki będą potrafili kreować interdyscyplinarne rozwiązania łączące wiedzę z biotechnologii, inżynierii środowiska oraz budowy i eksploatacji maszyn, z uwzględnieniem logistyki, ekonomii, regulacji prawnych oraz zarządzania własnością intelektualną.

Uczelnie uczestniczące w projekcie będą prowadzić rekrutację na ten kierunek indywidualnie; na każdej z nich przewidziano przyjęcie 30 osób. Studenci będą realizować wspólny program kształcenia. Pierwsze trzy semestry spędzą w macierzystej uczelni, następne trzy będą realizowane kolejno: na PŁ, PW i WAT. Dyplomowy semestr zorganizowany zostanie w macierzystej uczelni. Absolwenci otrzymają wspólny dyplom ukończenia studiów inżynierskich trzech uczelni.

PAP - Nauka w Polsce

agm/ pz/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021