27.11.2020
PL EN
03.03.2016 aktualizacja 03.03.2016

Średniowieczne malowidło odkryto w Gdańsku

Relikty średniowiecznego malowidła w Komorze Palowej. Fot. archiwum MHMG Relikty średniowiecznego malowidła w Komorze Palowej. Fot. archiwum MHMG

W czasie badań architektonicznych i konserwatorskich w przyziemiu zabytkowego budynku ratusza w Gdańsku odsłonięto relikty malowidła ściennego ze sceną ukrzyżowania Chrystusa – poinformowało Muzeum Historyczne Miasta Gdańska.

Odkrycia dokonano w Komorze Palowej, która pełniła w średniowieczu rolę „urzędu podatkowego”, gdzie pobierano opłaty portowe (tzw. palowe od pali cumowniczych). W późniejszym okresie miejsce to przeobraziło się w Komorę Akcyzową, gdzie pobierano podatek od artykułów żywnościowych zwany akcyzą. Wnętrza te należą do jednych z najlepiej zachowanych średniowiecznych, świeckich przestrzeni Gdańska.

Znaleziska dokonano po usunięciu ze ścian cementowych tynków wykonanych po zniszczeniach wojennych. Pod nimi zachowało się fragmentarycznie średniowieczne malowidło ukazujące scenę Ukrzyżowania. Jest to zaskakujące odkrycie, gdyż Komora pełniła funkcje świeckie. Historycy wiedzieli co prawda, że niegdyś w ratuszu znajdowała się kaplica, ale nigdy nie udało się ustalić jej precyzyjnej lokalizacji, aż do teraz. W 1427 r. na mocy bulli papieża Marcina V, Rada Miasta Gdańska uzyskała pozwolenie na utworzenie kaplicy w ratuszu. Badacze do tej pory przypuszczali, że msze dla radnych oraz ich rodzin odprawiane były w Wielkiej Sali Rady. Nowe odkrycie, zdaniem badaczy, może wskazywać jednak na przyziemie, ale nic innego na takie przeznaczenie Komory Palowej nie wskazuje.

Teraz malowidło zostanie poddane konserwacji – w pierwszej fazie zabezpieczeniu i oczyszczeniu. Muzealnicy, do których należy zabytkowe wnętrze, mają nadzieję, że dzięki temu będzie bardziej czytelne.

Badania Komory Palowej rozpoczęły się w 2015 roku. Naukowcy poszukują zabytkowych polichromii, jak również prowadzą badania architektoniczne, mające na celu ustalenie faz budowy przyziemia ratusza, przebudów i zmian w rozplanowaniu wnętrza. Dzięki nim udało się ustalić, że drewniany strop Komory pochodzi z 1378/79 roku i zachowały się jego większe fragmenty, niż dotąd sądzono. Muzealnicy planują w przyszłości udostępnić wnętrza pomieszczenia dla ruchu turystycznego.

PAP - Nauka w Polsce

szz/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020