25.02.2021
PL EN
07.05.2016 aktualizacja 07.05.2016

Politechnika Rzeszowska uzyskała status uniwersytetu technicznego

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Politechnika Rzeszowska, największa uczelnia techniczna na Podkarpaciu, uzyskała status uniwersytetu technicznego. Zdaniem rektora PRz prof. Marka Orkisza to uznanie wysokiej jakości kształcenia, jakie daje uczelnia oraz jakości i znaczenia prowadzonych przez nią badań.

Status uniwersytetu technicznego może uzyskać uczelnia, której jednostki organizacyjne mają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w co najmniej dziesięciu dyscyplinach, w tym przynajmniej sześć uprawnień w zakresie nauk technicznych. Obecnie Politechnika Rzeszowska ma uprawnienia doktorskie w dziesięciu dyscyplinach oraz uprawnienia habilitacyjne w pięciu dyscyplinach.

Jak zauważył rektor PRz w piątek na konferencji prasowej, uzyskanie statusu uniwersytetu technicznego to osiągnięcie najwyższego statusu z możliwych do osiągnięcia w szkolnictwie wyższym w Polsce. „Jest to duży prestiż dla absolwentów, że ukończą uniwersytet techniczny” – podkreślił prof. Orkisz.

Zauważył, że dzięki uzyskaniu tego statusu uczelni nie grozi pułapka średniego rozwoju. „Tzn. takiego rozwoju - tłumaczył - który wynika tylko i wyłącznie z własnych zasobów kadrowych, z czerpania z cudzego dorobku, z cudzych pomysłów, czy wynikającego ze spadku zainteresowania uczelnią maturzystów”.

Ocenił też, że nadanie PRz statusu uniwersytetu technicznego to uznanie wysokiej jakości kształcenia na Politechnice Rzeszowskiej na różnych poziomach: inżynierskim, licencjackim, magisterskim, doktorskim.

„Jest to także docenienie jakości i znaczenia badań naukowych dla rozwoju określonych dyscyplin wiedzy i potrzeb gospodarki” – zaznaczył rektor.

Dodał, że uczelnia dołączyła do grupy uniwersytetów technicznych w Polsce, takich jak np. Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Gdańska.

Jego zdaniem uzyskanie statusu uniwersytetu technicznego przez PRz ma także ogromnie znaczenie dla miasta i całego regionu, który ma już dwie uczelnie uniwersyteckie (od 2001 roku jest Uniwersytet Rzeszowski, który powstał z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Zamiejscowego Wydziału Ekonomii Akademii Rolniczej w Krakowie). „To nie jest taka codzienność na mapie Polski” – zauważył Orkisz.

Obecny na konferencji marszałek województwa Władysław Ortyl stwierdził, że uzyskanie tego statusu przez PRz wpisuje się w dalszy ciąg pozytywnych zdarzeń w obrębie woj. podkarpackiego w zakresie innowacji czy rozwoju. „Politechnika jest tu bardzo ważnym graczem” – ocenił. Dodał, że patrząc na wskaźniki konkurencyjności województw w obszarze innowacji, badań i rozwoju, „jesteśmy na czele tabeli: albo bardzo wysoko w tej tabeli, albo powyżej średniej krajowej”.

Przyznał też, że PRz otrzymała w tym roku najwyższą wśród uczelni na Podkarpaciu dotację rozwojową, którą przyznaje samorząd woj. podkarpackiego - 220 tys. zł.

Politechnika Rzeszowska to największa uczelnia techniczna na Podkarpaciu, kształcąca przyszłych inżynierów. Słynie z kształcenia pilotów lotnictwa cywilnego. Do tej pory uczelnia wykształciła ok. 500 pilotów, wśród nich znanego kapitana Tadeusza Wronę.

W roku akademickim 2015/16 studia na PRz rozpoczęło prawie 17 tys. studentów w tym 5 tys. na pierwszym roku (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych).

25 kwietnia br. decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów przyznano Wydziałowi Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej prawo do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa. Jest to najnowsze uprawnienie na uczelni, które pozwoliło na uzyskanie statusu uniwersytetu technicznego przez Politechnikę Rzeszowską.

PAP - Nauka w Polsce

api/ agt/ mhr/

Copyright © Fundacja PAP 2021