24.01.2021
PL EN
20.05.2016 aktualizacja 20.05.2016

Andrzej Byrt doktorem h.c. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Ekonomista i dyplomata Andrzej Byrt przyjął w czwartek godność doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Senat UEP nadał mu ten tytuł m.in. w uznaniu jego działań na rzecz wsparcia polskiej przedsiębiorczości na arenie międzynarodowej.

Ambasador RP w Republice Francuskiej i Księstwie Monako dr Andrzej Byrt jest 25. honorowym doktorem poznańskiej uczelni. Uroczystość przyznania tytułu zorganizowana została przy okazji obchodzonego właśnie jubileuszu 90-lecia UEP.

„Jako analityk i badacz, ambasador w Niemczech i Francji, dyrektor Międzynarodowych Targów Poznańskich i nauczyciel akademicki, oraz autor opracowań naukowych stał się niekwestionowanym autorytetem wśród teoretyków, praktyków i obserwatorów międzynarodowej sceny politycznej i gospodarczej” – napisał w opinii o Andrzeju Byrcie b. minister spraw zagranicznych prof. Adam Daniel Rotfeld.

Jak podkreślono w uchwale Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu o przyznaniu honorowej godności, Andrzej Byrt to wybitny organizator przedsiębiorczości międzynarodowej, skuteczny lider biznesu, sprawny negocjator i dyplomata, budowniczy relacji nauki z praktyką, a także uznany mówca i propagator wartości ekonomicznych w społecznościach międzynarodowych.

„Było mi dane włączyć się w wielkie, polskie przemiany (…). Móc uczestniczyć w tym procesie po 1989 roku było dla mnie ogromnym zaszczytem, dzięki, w znacznej mierze, ludziom naszej uczelni: wykładowcom, naukowcom, wychowankom i studentom” – powiedział, dziękując za wyróżnienie Byrt.

Promotor dorobku honorowego doktora, prof. Henryk Mruk podkreślił w laudacji, że Andrzej Byrt „jako absolwent naszej uczelni, swoimi osiągnięciami i dokonaniami wpisuje się w misję Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, skupioną na poszukiwaniu prawdy, jej upowszechnianiu, kształceniu przyszłych pokoleń organizatorów życia społeczno-gospodarczego, oraz tworzeniu lepszego życia”. „Utrzymywane przez ponad 40 lat kontakty dr. Andrzeja Byrta z UEP pozwalały na wyznaczenie nowych kierunków badań w coraz bardziej globalizującym się świecie. Bez wątpienia miało to wpływ na powołanie w 2006 roku na naszej uczelni Wydziału Gospodarki Międzynarodowej” – zaznaczył prof. Mruk.

„Talenty dyplomatyczne oraz negocjacyjne dr. Andrzeja Byrta przełożyły się na zawarcie wielu korzystnych dla Polski porozumień handlowych, także dotyczących spłaty polskiego zadłużenia wobec innych krajów. Jego wysokie kompetencje społeczne i negocjacyjne były zawsze doceniane przez partnerów w Europie i na świecie” – dodał.

Podkreślił też talenty oratorskie honorowego doktora. „Wprawiał słuchaczy w podziw pięknie budowanymi zdaniami, interesującymi skojarzeniami, cytatami, wierszami oraz zawsze stosownym poczuciem humoru. Talent dr. Byrta docenili jurorzy Programu Mistrz Mowy Polskiej, nadając mu ten tytuł w 2013 roku” – przypomniał.

B. minister spraw zagranicznych prof. Adam Daniel Rotfeld podkreślił w opinii, że pracą i zaangażowaniem przyczynił się on skutecznie „do utrwalenia dobrego wizerunku Polski w świecie”. Jak stwierdził, czas pracy Byrta jako ambasadora RP w Niemczech, był czasem „jakościowej zmiany na lepsze w polsko-niemieckich relacjach”. Zaznaczył też, że jego obecna aktywność w Paryżu „zaowocowała skutecznością wysiłków, by przywrócić Francji należną rangę w polskiej polityce zagranicznej”, przywraca też rolę i znaczenie Trójkąta Weimarskiego.

Andrzej Byrt jest ambasadorem RP w Republice Francuskiej i Księstwie Monako od 2015 roku. Urodził się w 1949 roku w Poznaniu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu, po ukończeniu studiów został pracownikiem naukowo-dydaktycznym tej uczelni.

Przez lata pracował w polskiej ambasadzie w Brukseli. Był wieloletnim ambasadorem w Republice Federalnej Niemiec. Był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, oraz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Był też doradcą Prezydenta RP ds. niemieckich i gospodarczych.

Przez lata był związany z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. W 1982 r. został dyrektorem naczelnym Targów, zaś w 2009 roku został prezesem zarządu MTP. Andrzej Byrt został odznaczony wieloma krajowymi i zagranicznymi odznaczeniami, jest też laureatem wielu nagród.

PAP - Nauka w Polsce

rpo/ pz/

Copyright © Fundacja PAP 2021