Ministerstwo Edukacji i Nauki

27.09.2021
PL EN
11.10.2016 aktualizacja 11.10.2016

Zachodniopomorskie/ Odkryto grób wojownika z okresu wpływów rzymskich

Popielnicowy grób wojownika z wyposażeniem pochodzący z okresu wpływów rzymskich odkryli w Czelinie (Zachodniopomorskie) naukowcy z Muzeum Narodowego w Szczecinie. To kolejne zabytki znalezione na tamtejszym cmentarzysku słabo rozpoznanej grupy lubuskiej.

"Do najbardziej interesujących tegorocznych odkryć należy grób popielnicowy wojownika z okresu wpływów rzymskich" - powiedział PAP w poniedziałek Bartłomiej Rogalski z Muzeum Narodowego w Szczecinie, który prowadził niedawno zakończone badania archeologiczne cmentarzyska w Czelinie.

"W zachowanej w całości popielnicy, poza skremowanymi szczątkami ludzkimi znajdował się także grot oszczepu, nóż, komplet wykonanych z brązu ozdobnych okuć pasa wraz ze sprzączką, okucia dwóch rogów do picia oraz fibula tzw. +serii pruskiej+, która datuje pochówek na wczesny okres wpływów rzymskich" - powiedział Rogalski. Jak dodał, udało się także odkryć zniszczony grób wyposażony w jednosieczny miecz oraz okucia i pochwy.

W tym roku naukowcy odkryli w Czelinie 15 obiektów archeologicznych, wśród których były m.in. trzy groby popielnicowe i dwa jamowe.

"Wszystkie bez wyjątku pochówki są grobami ciałopalnymi, co stanowi wyróżnik cmentarzyska w Czelinie" - podkreślił Rogalski. "Pozostałe obiekty to przeważnie rozległe bruki kamienne zlokalizowane na zachodniej peryferii stanowiska. Było to zapewne miejsce obrzędów związanych z nekropolią. Badaną w tym roku część cmentarzyska datować można na starszy okres wpływów rzymskich, czyli I-II w. n. e." - dodał.

Przez kilka lat prowadzonych badań cmentarzysko dostarczyło łącznie 185 obiektów archeologicznych.

"Cmentarzysko w Czelinie jest obecnie największą nekropolią z okresu wpływów rzymskich znaną na dolnym Nadodrzu. W latach ubiegłych odkryto tu bogaty i różnorodny zestaw zabytków m.in. importowane przedmioty pochodzenia rzymskiego, skandynawskiego, a także wiązane z wpływami kultury przeworskiej z Wielkopolski oraz Germanów nadłabskich" - powiedział Rogalski.

Przeważająca większość zabytków odnalezionych w Czelinie należy do tzw. grupy lubuskiej, która zajmowała od I do III wieku n.e. dolne Nadodrze, Ziemię Wkrzańską, Pyrzycką i Pojezierze Myśliborskie. Grupa lubuska jest słabo rozpoznana archeologicznie i nadal czeka na jednoznaczne zdefiniowanie cech.

Na stanowisku w Czelinie, poza zabytkami z okresu wpływów rzymskich, wcześniej znaleziono także grób szkieletowy i ceramikę, które należy wiązać z neolityczną kulturą ceramiki sznurowej. W 2013 r. odkryto tutaj misternie wykonany grot strzały z krzemienia datowany na początek II tys. p.n.e.

Tegoroczne badania w Czelinie prowadzone były z ramienia Muzeum Narodowego w Szczecinie przy wsparciu gminy Mieszkowice. W pracach wzięli udział studenci archeologii uniwersytetów w Szczecinie i Gdańsku.

PAP - Nauka w Polsce

res/ mrt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021