02.12.2020
PL EN
05.12.2016 aktualizacja 05.12.2016

Aktywność obywatelska sprzyja zachowaniu bystrości umysłu

Bycie członkiem partii politycznej, grupy wolontariackiej, straży sąsiedzkiej, bądź innej lokalnej społeczności jest związane z lepszym funkcjonowaniem poznawczym w okresie późnej dorosłości – zawiadamia „BMC Psychology”.

Naukowcy z Uniwersytetu Southampton (W. Brytania) na podstawie badania ponad 9 tys. osób ustalili, że sprawne funkcje poznawcze w wieku 11 lat, zaangażowanie w działalność obywatelską pomiędzy 33. a 50. rokiem życia, wyższe wykształcenie oraz płeć żeńska to czynniki, które pozwalają przewidywać lepsze funkcjonowanie poznawcze w wieku 50 lat.

Niski status socjoekonomiczny w dzieciństwie i kiepski dobrostan psychiczny w okresie dorosłości to z kolei warunki niesprzyjające zachowaniu sprawności umysłu w późniejszym wieku.

„Znalezione przez nas powiązania pomiędzy zaangażowaniem społecznym w dorosłości i funkcjami poznawczymi w wieku 50 lat były umiarkowane, ale utrzymywały się nawet po wykluczeniu zmiennych, takich jak zdrowie, status socjoekonomiczny i płeć. Sugeruje to, że jeśli ludzie w ciągu życia będą stale angażować się w działalność społeczną wymagającą wykorzystania funkcji poznawczych, np. pamięci, uwagi, kontroli, mogą w ten sposób uchronić się przed spadkiem sprawności poznawczej” – komentuje koordynatorka badania prof. Ann Bowling.

Już poprzednie badania wykazały, że poczucie przynależności będące wynikiem aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym koreluje z lepszym funkcjonowaniem poznawczym, wyższym dobrostanem, lepszym zdrowiem psychicznym i niższym natężeniem poczucia stresu, samotności i izolacji. Zazwyczaj nie uwzględniały one jednak zmian zachodzących w ludzkim życiu na przestrzeni lat.

Niniejsze badanie zostało przeprowadzone w oparciu o analizę danych zebranych od uczestników w różnych okresach życia – od momentu urodzenia aż do momentu ukończenia 50. roku życia – i dotyczyło m.in. pomiaru funkcji poznawczych w wieku 11 lat (czytanie, pisanie, zdolności matematyczne i ogólna sprawność poznawcza) i w wieku 50 lat (pamięć, koncentracja, szybkość przetwarzania informacji, itp.) oraz zaangażowania społecznego.

Rezultaty pokazały, że w wieku 33 lat 14 proc. badanych, a w wieku 50 lat – 25 proc. badanych, pozostawało członkiem co najmniej jednej grupy społecznościowej. U 1/3 uczestników funkcje poznawcze na przestrzeni lat (od 11. do 50. roku życia) uległy pogorszeniu, u 44 proc. utrzymały się na podobnym poziomie, a u 1/4 poprawiły się.

Osoby angażujące się w działalność społeczną uzyskiwały wyższe wyniki w testach poznawczych, przy czym im więcej było grup, do których należały, tym lepsze były ich rezultaty.

Badanie naukowców z Uniwersytetu Southampton (DOI: 10.1186/s40359-016-0164-x) pokazuje, jak ważne dla zdrowia psychicznego jest systematyczne uczestniczenie w życiu społecznym. (PAP)

ooo/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020