11.08.2020
PL EN
10.12.2016 aktualizacja 10.12.2016

Optymizm przedłuża kobietom życie

Optymistyczne nastawienie do życia sprawia, że kobiety są mniej narażone na przedwczesną śmierć w wyniku raka, chorób serca, udaru, chorób układu oddechowego oraz wszelkich infekcji – czytamy na łamach „American Journal of Epidemiology”.

W oparciu o badanie podłużne naukowcy z Harvard T.H. Chan School of Public Health (USA) ustalili, że optymistyczne nastawienie do życia polegające na zgeneralizowanym oczekiwaniu pozytywnych doświadczeń wiąże się z o 30 proc. mniejszym ryzykiem śmierci na skutek wielu chorób somatycznych.

Badacze przez osiem lat śledzili losy 70 tys. kobiet. Co dwa lata przeprowadzali z nimi wywiady dotyczące poziomu optymizmu, stanu zdrowia, stylu życia (diety, aktywności fizycznej, zdrowych nawyków) oraz innych czynników mogących mieć wpływ na wyniki badania (http://dx.doi.org/10.1093/aje/kww182).

Po przeprowadzeniu analiz doszli do wniosku, że panie o największym natężeniu optymizmu były mniej narażone na ryzyko śmierci w wyniku infekcji (o 52 proc.), udaru (o 39 proc.), chorób serca (o 38 proc.), chorób układu oddechowego (o 38 proc.) i raka (o 16 proc.) niż kobiety o niskim natężeniu optymizmu.

„Współcześnie większość wysiłków służby zdrowia koncentruje się na redukowaniu czynników ryzyka biorących udział w powstawaniu chorób, tymczasem coraz więcej dowodów wskazuje na to, że przydatne mogłoby okazać się wzmacnianie psychologicznej rezyliencji (odporności – przyp. PAP). Wyniki naszego badania sugerują, że powinniśmy skupić się na podnoszeniu poziomu optymizmu, który wiąże się ze zdrowszym stylem życia i zdrowszymi strategiami radzenia sobie z przeciwnościami losu” – mówi jeden z autorów badania Eric Kim.

Kim dodaje, że chociaż część korelacji pomiędzy optymizmem a mniejszym ryzykiem śmierci można wyjaśnić zdrowymi nawykami, wygląda na to, że optymizm stanowi również samodzielny czynnik oddziałujący na długość życia. Wiadomo, że psychika i ciało są ze sobą silnie sprzężone, dlatego badacz przypuszcza, że optymizm może w jakiś sposób wpływać na procesy biologiczne człowieka. (PAP)

ooo/ mrt/

Copyright © Fundacja PAP 2020