Ministerstwo Edukacji i Nauki

27.09.2021
PL EN
24.02.2017 aktualizacja 24.02.2017

Sejm uczcił 160. rocznicę powstania Poznańskiego Tow. Przyjaciół Nauk

Sejm uczcił w piątek 160. rocznicę powstania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. To najstarsze istniejące nieprzerwanie polskie towarzystwo naukowe. Towarzystwo w zaborze pruskim pełniło rolę centrum polskiej aktywności naukowej.

Za przyjęciem uchwały w sprawie uczczenia 160. rocznicy powstania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk głosowało 424 posłów, 1 był przeciw.

Sejm w uchwale przypomniał "o niestrudzonych i solidarnych działaniach Wielkopolan na rzecz polskiej nauki i kultury, podejmowanych w trudnych latach zaboru pruskiego". "Wspólna praca dla pomnożenia polskiego dorobku naukowego i zachowania dziedzictwa kulturowego, nieprzerwanie przynosi znakomite owoce i godna jest upamiętnienia" - napisano.

Założone w 1857 roku Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk jest najstarszym istniejącym nieprzerwanie polskim towarzystwem naukowym. Zebranie konstytuujące Towarzystwo odbyło się w Poznaniu 13 lutego 1857 roku. Uchwalony wówczas statut stwierdzał, iż ma ono "na celu pielęgnowanie nauk i umiejętności w języku polskim". Pierwszym prezesem Towarzystwa został August Cieszkowski - jeden z najwybitniejszych polskich filozofów tej doby. Wśród członków założycieli znaleźli się m.in. twórca Biblioteki Kórnickiej Tytus Działyński czy przemysłowiec i działacz społeczny Hipolit Cegielski.

"Powołanie do życia PTPN było polską odpowiedzią na politykę pruskiego państwa, niepozwalającego na powołanie w Poznaniu uniwersytetu i uformowanie się tutaj silnego ośrodka badań naukowych. Towarzystwo stało się najważniejszym centrum polskiej aktywności naukowej w zaborze pruskim, ważnym elementem w systemie poznańskich przedsięwzięć organicznikowskich" - napisano w uchwale.

Jak zaznaczono, wielką zasługą towarzystwa stało się stworzenie znaczącej biblioteki: zgromadzenie zbiorów artystycznych, archeologicznych i historycznych - niezmiernie istotnego czynnika zachowywania i kultywowania polskiego dziedzictwa narodowego. To dzięki stworzonej przez PTPN infrastrukturze naukowej i z jego inicjatywy było możliwe powołanie do życia u zarania niepodległości, już w 1919 roku, polskiego uniwersytetu w Poznaniu. Dziś PTPN stanowi płaszczyznę integracji instytucji naukowych, interdyscyplinarnej dyskusji naukowców, upowszechniania i popularyzacji wyników badań.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021