28.02.2021
PL EN
21.07.2017 aktualizacja 21.07.2017

KRASP i PAN apelują do prezydenta ws. ustaw dot. reformy sądownictwa

Na zdjęciu rektor PW prof. Jan Szmidt. Fot. PAP/ Tomasz Gzell 27.10.2016 Na zdjęciu rektor PW prof. Jan Szmidt. Fot. PAP/ Tomasz Gzell 27.10.2016

O stanowienie prawa z poszanowaniem Konstytucji RP - zaapelowało do polityków prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W piątkowym oświadczeniu KRASP i kierownictwo Polskiej Akademii Nauk apelują też do prezydenta RP o niepodpisywanie przyjętych przez Sejm ustaw dotyczących reformy sądownictwa.

"Środowisko akademickie z przerażeniem obserwuje narastający konflikt i podziały, nie tylko w elitach politycznych, ale i w całym polskim społeczeństwie, grożący nieprzewidywalnymi dla nas wszystkich konsekwencjami tak w kraju jak i zagranicą" - czytamy w opublikowanym w piątek apelu prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Jak stwierdzają podpisani pod apelem profesorowie, rektorzy i przedstawiciele uczelni: Polska jest najwyższym dobrem, jakie posiadamy. Dobrem wspólnym wszystkich obywateli, którego nikomu nie wolno niszczyć.

"W obliczu podważania podstaw ustroju demokratycznego w Polsce, apelujemy do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Senatorów i Posłów na Sejm RP oraz polityków wszystkich partii politycznych o stanowienie prawa z poszanowaniem najważniejszego dla każdego Polaka dokumentu – Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, gwarantującej utrzymanie zasady +trójpodziału władzy+” - piszą sygnatariusze apelu.

"Apelujemy także do Pana Prezydenta o niepodpisywanie przyjętych przez Sejm ustaw ze względu na ich niezgodność z Konstytucją oraz niedopuszczalny tryb ich procedowania i podjęcie wraz ze wszystkimi środowiskami stosownych rozmów dotyczących reformy sądownictwa w naszym kraju" - czytamy w apelu.

"O wolną, demokratyczną Polskę walczyły całe pokolenia Polaków, nie pozwólmy, by to nasze wielkie wspólne osiągnięcie poszło na marne" - podsumowują autorzy apelu.

Pod dokumentem podpisało się 20 profesorów, rektorów i przedstawicieli uczelni, m.in.: przewodniczący KRASP, rektor Politechniki Warszawskiej - prof. Jerzy Szmidt; rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - prof. Wiesław Bielawski; rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego - prof. Wojciech Nowak; rektor Uniwersytetu Warszawskiego - prof. Marcin Pałys.

Do apelu - również w piątek - przyłączyło się kierownictwo Polskiej Akademii Nauk - przypominając, że Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk już w grudniu 2015 r. apelowało "do organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej o to, żeby się powstrzymały od wzajemnego wkraczania w swoje kompetencje, a także od odchodzenia i niewypełniania obowiązującego prawa". Członkowie PAN już wówczas zwracali uwagę, że "Szczególna troska i poszanowanie należne są postanowieniom Konstytucji Rzeczpospolitej, a wielka odpowiedzialność spoczywać będzie na Prezydencie RP, Parlamencie i Trybunale Konstytucyjnym". Ta odpowiedzialność spoczywa także na Sądzie Najwyższym - zaznaczono w liście otwartym do prezydenta Andrzeja Dudy.

Pod apelem podpisali się prezes PAN prof. Jerzy Duszyński, wiceprezesi - profesorowie Stanisław Czuczwar, Elżbieta Frąckowiak, Stefan Malepszy, Edward Nęcka i Paweł Rowiński oraz kanclerz akademii, Tadeusz Latała.

Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) powołali w 1997 r. rektorzy 73 szkół wyższych. Obecnie zrzesza ona 107 uczelni akademickich. (PAP)

ekr/ zan/ bos/

Copyright © Fundacja PAP 2021