05.12.2020
PL EN
19.08.2017 aktualizacja 19.08.2017

Ruszył konkurs Popularyzator Nauki. Czekamy na najlepszych!

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Osoby, zespoły i instytucje, które przybliżają Polakom problemy nauki, już po raz 13. mogą zawalczyć o tytuł Popularyzatora Nauki. Na zgłoszenia w nowej edycji konkursu, organizowanego przez Serwis Nauka w Polsce i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czekamy do połowy października.

W konkursie organizowanym przez portal Fundacji PAP - Nauka w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nagradzane są osoby, zespoły i instytucje, które pomagają innym lepiej zrozumieć świat i potrafią zainteresować osiągnięciami naukowymi osoby niezwiązane z nauką. Zwycięzcy otrzymają tytuł Popularyzatora Nauki oraz statuetkę.

"Ze względu na znaczenie nauki i jej dzisiejszą złożoność popularyzowanie osiągnięć badawczych to obecnie jedno z najważniejszych zadań każdego uczonego. Misją organizowanego od 13 lat przez PAP i MNiSW prestiżowego konkursu Popularyzator Nauki jest pokazanie najlepszych polskich inicjatyw w tym zakresie - gorąco zapraszamy do udziału w konkursie indywidualnych uczonych, zespoły i całe instytucje badawcze, dziennikarzy i animatorów edukacji naukowej" - mówi przewodniczący Kapituły Konkursu, prof. Michał Kleiber.

Spośród wszystkich zgłoszeń Kapituła wybierze jednego laureata Nagrody Głównej. To najbardziej prestiżowe w konkursie wyróżnienie przyznane zostanie kandydatowi (osobie, zespołowi, instytucji albo medium), który promuje naukę wyjątkowo twórczo i skutecznie.

Nagrody zostaną też przyznane w pięciu kategoriach tematycznych: Naukowiec, Animator, Zespół, Instytucja oraz Media.

W kategorii Naukowiec o nagrodę mogą się ubiegać osoby popularyzujące naukę, posiadające co najmniej stopień naukowy doktora. O nagrodę w kategorii Animator mogą się ubiegać osoby prowadzące indywidualną działalność popularyzatorską, nie posiadające stopni ani tytułów naukowych (np. studenci i doktoranci, pracownicy administracyjni uczelni).

Nagroda w kategorii Zespół przewidziana jest dla grup osób, które wspólnie popularyzują naukę, tworzonych np. przez naukowców, animatorów popularyzacji, koła naukowe, osoby pracujące nad wspólnymi projektami na rzecz popularyzacji, animatorów nauki w instytucjach typu muzea. W kategorii Instytucja o nagrodę mogą się ubiegać instytucje: naukowe (np. instytuty, jednostki uczelni), pozanaukowe (np. organizacje pozarządowe, centra nauki), jak i przedsiębiorstwa.

W kategorii Media nagrodę mogą zdobyć dziennikarze, zespoły redakcyjne mediów, blogerzy czy zespoły tworzące strony internetowe.

Kandydaci do konkursu mogą się zgłaszać sami, a w przypadku instytucji czy zespołów - za pośrednictwem swoich przedstawicieli. To nie wszystko: kandydata do nagrody nominować może każdy (za zgodą zgłaszanego).

Zgłoszone kandydatury oceni kapituła, w której znajdą się popularyzatorzy nauki, przedstawiciele środowiska naukowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz portalu Nauka w Polsce.

Jak co roku przy okazji konkursu redakcja portalu Nauka w Polsce przyzna pozaregulaminowe Wyróżnienie im. red. Tomasza Trzcińskiego za wzorcową politykę informacyjną. W tej kategorii zgłoszenia nie są przyjmowane; laureata wskaże redakcja.

Na zgłoszenia konkursowe czekamy do 15 października 2017 r. Nazwiska zwycięzców poznamy podczas uroczystej gali w Warszawie.

Organizowany od 2005 r. Popularyzator Nauki jest najstarszym i najbardziej prestiżowym w Polsce konkursem, w którym nagradzani są uczeni, ludzie mediów, instytucje oraz społecznicy, których pasją jest dzielenie się wiedzą i odsłanianie tajemnic współczesnej nauki w przystępny sposób.

Wśród laureatów konkursu są m.in.: filozof przyrody ks. prof. Michał Heller, neurobiolog prof. Jerzy Vetulani, autor telewizyjnych programów Wiktor Niedzicki, popularyzator astronomii Karol Wójcicki, a także instytucje takie jak Centrum Nauki Kopernik, Polska Akademia Dzieci czy Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem http://www.pap.pl/popularyzator-nauki/

Regulamin konkursu Popularyzator Nauki 2017 znajduje się poniżej. Związane z konkursem pytania można kierować na adres popularyzator@pap.pl

zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020