12.07.2020
PL EN
12.09.2017 aktualizacja 12.09.2017

Archeolodzy przebadali w Puszczy Białowieskiej średniowieczny kurhan

Kurhan w czasie wykopalisk. Fot. R. Szlązak Kurhan w czasie wykopalisk. Fot. R. Szlązak

Szkielet kobiety, przy którym znajdowały się paciorki z niebieskiego i zielonego szkła, odkryli archeolodzy wewnątrz kurhanu w Uroczysku Szczekotowo w Puszczy Białowieskiej. Grobowiec zlokalizowano w zeszłym roku dzięki zastosowaniu lotniczego skanowania laserowego.

Oprócz ozdób w kurhanie znajdowały się też fragmenty naczyń ceramicznych. To na ich podstawie archeolodzy oszacowali wiek konstrukcji na XI - XIII w. n.e. W jego pobliżu znaleziono jednak również fragmenty naczyń wcześniejszego okresu, datowane na okres wpływów rzymskich (czyli sprzed ok. 2 tys. lat).

"Niestety, zarówno część szkieletu, jak i ozdób została zniszczona w wyniku rabunkowego rozkopywania kurhanu, które miało miejsce prawdopodobnie w XIX lub na początku XX wieku" - powiedziała PAP główna koordynatorka badań, dr Joanna Wawrzeniuk z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (IA UKSW) w Warszawie.

Obok badanego przez archeologów kurhanu znajdują się cztery inne, mniejsze kopce, zapewne z tego samego okresu - te konstrukcje również odkryto w zeszłym roku dzięki lotniczemu skanowaniu laserowemu, przez zespół badaczy z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

Jako ciekawe znalezisko archeolodzy wskazali jamę we wschodniej części kopca, na której dnie znajdował się bruk kamienny. Na nim spoczywały fragmenty potłuczonych naczyń.

"Przypuszczamy, że znaleziska te są pozostałością odprawianych przy grobie obrzędów pogrzebowych" - dodał Roman Szlązak, współprowadzący badania na tym stanowisku

Na obszarze Rezerwatu przyrodniczo-archeologicznego Szczekotowo archeolodzy znali już wcześniej ślady po dawnej działalności człowieka. Naukowcy wskazują m.in. inne kurhany pochodzące również z okresu średniowiecza. W ostatnich latach badali je naukowcy z Instytut Archeologii i Etnologii (IiAE) PAN w Warszawie.

Wykopaliska odbyły się w ramach trzyletniego projektu NCN pt. Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej, realizowanego przez UKSW. Biorą w nich również udział pracownicy IAiE PAN w Warszawie oraz studenci archeologii UKSW. Wykopaliska archeologiczne w Uroczysku Szczekotowo będą trwały do połowy września.

PAP - Nauka w Polsce

szz/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020