20.09.2020
PL EN
16.10.2017 aktualizacja 16.10.2017

W kampusie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wmurowano kapsułę czasu

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Kapsułę czasu umieszczono w poniedziałek w kampusie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. To jeden ze sposobów uczczenia nadchodzącego jubileuszu 70-lecia uczelni. Kapsułę włożono do kuli wieńczącej wieżę kampusu znajdującego się w Zabrzu-Rokitnicy.

Wewnątrz kapsuły znalazł się list władz uniwersytetu do przyszłych pokoleń, przesłanie do studentów z przyszłości przygotowali na tę okazję także przedstawiciele Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego oraz jedni z pierwszych absolwentów uczelni: dr Maria Gajecka-Bożek i dr Zygfryd Wawrzynek.

„Zakładamy, że kapsuła czasu zostanie otwarta nie wcześniej niż za 50 lat. Dziś nie potrafimy sobie nawet wyobrazić, jak będzie wyglądał świat za pół wieku i jak bardzo zmieni się nasza uczelnia. Czy przyszłe pokolenia znajdą lekarstwa na nieuleczalne dziś choroby? Czy terapie, nad którymi pracujemy, w przyszłości okażą się przełomowe? Jest wiele pytań, na które my prawdopodobnie nie poznamy odpowiedzi, ale być może staną się one udziałem naszych dzisiejszych studentów" - powiedziała prorektor uczelni prof. Violetta Skrzypulec-Plinta.

Jak podkreślają władze uczelni, miejsce wmurowania kapsuły nie jest przypadkowe – to właśnie w Rokitnicy, dzisiejszej dzielnicy Zabrza, 20 marca 1948 r. rozpoczęła się działalność uniwersytetu, wtedy jeszcze pod nazwą Akademia Lekarska. Pierwsze budynki dzisiejszego kampusu zostały wzniesione w latach 1902-1904 według projektu znanych berlińskich architektów, braci Emila i Georga Zillmannów. Mieścił się tam Powiatowy Dom dla Inwalidów.

W 1928 r. według projektu architekta Teodora Ehla powstały pozostałe zabudowania dookoła obecnego dziedzińca przy ulicy Jordana 19. Przeznaczone były na szpital górniczy i mieszkania personelu. W 1948 r. przekazano budynki powołanej do życia Akademii, do dziś służą one Wydziałowi Lekarskiemu z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym.

21 listopada 1948 r. w Rokitnicy odbyła się pierwsza inauguracja w nowopowstałej, ówczesnej Akademii Medycznej im. Ludwika Waryńskiego. Blisko 200 studentów mieszkało wówczas w bardzo skromnych domach akademickich, wyposażonych w szpitalne łóżka, zdezelowane szafy, bez lodówek i odbiorników radiowych, z toaletami na korytarzu, a do dyspozycji mieli 3 pokoje do nauki, zwane w uczelnianym slangu ryjcami.

W 2014 r. władze uczelni podjęły decyzję o gruntownym remoncie i przebudowie budynków kampusu w Rikitnicy za ponad 86 mln zł. To największa inwestycja od czasu powstania kompleksu. Obecnie realizowany jest jej pierwszy etap na kwotę ponad 25 mln zł, finansowany ze środków własnych uczelni. Celem tej inwestycji jest stworzenie nowoczesnego ośrodka dla rozwoju dydaktyki i nauki. Planuje się również uruchomienie Centrum Naukowo-Badawczego.

Obecnie w ramach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach funkcjonuje pięć wydziałów, uczelnia prowadzi studia na 16 kierunkach w języku polskim i 9 w języku angielskim. Kształci 10 tys. studentów, w tym 500 obcokrajowców z 48 krajów świata. Jest podmiotem tworzącym dla 5 szpitali klinicznych oraz Akademickiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej. (PAP)

autor: Anna Gumułka

edytor: Ewelina Krajczyńska

lun/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2020