05.12.2020
PL EN
12.05.2015 aktualizacja 12.05.2015

Sejmowa podkomisja za nowelą ustawy o certyfikacji języka polskiego

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Ułatwienie dostępu do egzaminów i certyfikatów poświadczających znajomość języka polskiego ma umożliwić nowela ustawy o języku polskim, której przyjęcie rekomendowała we wtorek sejmowa podkomisja. Nowe przepisy mają umożliwić dostęp do egzaminów większej liczbie osób.

W 2010 roku Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego zrealizowała 500 egzaminów umożliwiających poświadczanie znajomości języka polskiego, a w 2014 r. prawie 2 tysiące. W związku ze wzrostem zainteresowania certyfikatami Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (które jest wnioskodawcą projektu nowelizacji ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych) postanowiło zdecentralizować system, zwiększyć liczbę lokalizacji, w których odbywają się egzaminy i liczbę osób, które są uprawnione do przeprowadzania tych egzaminów.

Dotychczas za przeprowadzanie egzaminów i przyznawanie certyfikatów poświadczających znajomość języka polskiego, jako obcego odpowiadała Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Po wprowadzeniu zmian dotychczasową komisję ma zastąpić Komisja do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Jednak egzaminy poświadczające znajomość języka polskiego jako obcego będą mogły przeprowadzać uczelnie polskie i zagraniczne prowadzące studia w zakresie filologii polskiej, a także inne podmioty działające w kraju lub za granicą np. szkoły językowe, instytuty i szkoły polskie za granicą. Zgodnie z proponowanymi przepisami zwiększy się też liczba poziomów certyfikacji języka polskiego. Zamiast dotychczasowych trzech poziomów, wprowadzonych zostanie dziesięć: sześć od A1 do C2 oraz cztery poziomy dostosowane do potrzeb dzieci i młodzieży.

We wtorek projektem nowelizacji ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych zajmowała się sejmowa podkomisja nadzwyczajna, która rekomendowała sejmowej komisji przyjęcie kilkunastu poprawek. Większość z nich ma charakter doprecyzowujący i legislacyjny.

Posłanka PO Jolanta Fabisiak zgłosiła propozycję, aby - w niektórych sytuacjach - można było zwrócić się do Komisji o odstąpienie od opłaty za egzamin. Jak mówiła egzamin na poziomie C1/C2 - według projektu nowelizacji - ma kosztować 180 euro, co dla wielu np. Ukraińców może być barierą uniemożliwiającą zdobycie certyfikatu. Wiceminister nauki Daria Lipińska-Nałęcz zwróciła jednak uwagę, że w obecnie proponowanych przepisach dopuszcza się możliwość zmniejszenia opłaty przez jednostkę egzaminując. Nowela nie narzuca konkretnej kwoty, ale wskazuje, że opłata ta "nie może być wyższa niż" kwoty podane w ustawie.

"Zasada, którą państwo proponujecie w ustawie to jest podporządkowane egzaminów certyfikatowych warunkom komercjalizacji. Skoro to nie Komisja będzie zwalniała z opłat, tylko podmiot uprawniony, to jeśli będzie on prywatnym przedsięwzięciem będzie musiał być nastawiony na swój własny zysk" - mówił we wtorek prof. Tadeusz Zgółka z Rady Języka Polskiego i Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Prof. Zgółka zwrócił też uwagę, że do tej pory bardzo przestrzegano zasady, że egzamin upoważniający do wydania certyfikatu jest egzaminem zewnętrznym. "Dla nas to jest sprawa zupełnie podstawowa" - podkreślił i dodał, że w projekcie nie zastrzeżono, że nauczyciel nie może egzaminować swojego dotychczasowego ucznia.

Zdaniem wiceminister Nałęcz określenie takiej rozdzielności - przy zachowaniu procedur opisanych w nowelizacji - nie jest obowiązkowe. "Zestawy egzaminacyjne są przygotowywane na zewnątrz, przez Komisję. Wcześniej nie ma do nich wglądu ani egzaminowany, ani egzaminator. Poza tym od tego jest cały mechanizm weryfikacji instytucji, którym damy te uprawnienia. To nie jest tak, że każdy, kto się zgłosi, dostanie zgodę na przeprowadzanie egzaminów" - mówiła Nałęcz.

Jedna z rekomendowanych poprawek dotyczy brzmienia zapisów o powoływaniu nowej Komisji do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego i odwołania dotychczasowej Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (PKPZJPjO).

Prof. Zgółka przypomniał, że pod koniec lutego członkowie PKPZJPjO złożyli dymisję z dniem 30 czerwca. "W drugiej połowie 2015 roku egzaminy nie mogą się odbyć, bo nie ma Komisji ani tej starej, ani tej nowej, która mogłaby objąć jej obowiązki" - podkreślił profesor.

Wiceminister nauki wyjaśniła jednak, że dymisja PKPZJPjO nie została przyjęta przez resort nauki. "Liczymy, że będziemy mogli korzystać z doświadczenia dotychczasowego składu Komisji" - powiedziała Lipińska-Nałęcz.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020