11.08.2020
PL EN
22.12.2016 aktualizacja 22.12.2016

Ponad 2 mln zł dla Uniwersytetów Młodego Odkrywcy

Aż 65 projektów otrzyma dofinansowanie sięgające łącznie 2 mln 300 tys. złotych na uruchomienie lub kontynuowanie działalności uniwersytetów dziecięcych. Pierwszą edycję programu Uniwersytety Młodego Odkrywcy rozstrzygnęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pierwszy uniwersytet dla dzieci powstał w niemieckiej Tybindze czternaście lat temu. W Polsce pierwsze takie uniwersytety powstały w roku 2007 w Krakowie i Warszawie. W ramach uruchomionego 2 września 2016 roku programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy (UMO) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po raz pierwszy zaoferowało wsparcie finansowe dla tego typu instytucji.

Podczas pierwszej edycji UMO do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wpłynęło ponad 200 wniosków. Wybrano 65 projektów, które otrzymają dofinansowanie wynoszące łącznie 2 mln 300 tys. złotych na uruchomienie lub kontynuowanie działalności uniwersytetów dziecięcych. "Zwycięskie projekty mogą liczyć na granty w wysokości do 40 tys. zł – środki przeznaczone będą na realizację programów w okresie od lutego do czerwca 2017 roku" - informuje resort nauki.

Dotychczas w Polsce funkcjonowało ok. 40 uniwersytetów dziecięcych – dzięki wsparciu ministerstwa nauki liczba ta wzrośnie o 25 proc. Działające w ramach UMO uniwersytety dla dzieci pojawią się we wszystkich województwach, a w wielu z nich uruchomionych zostanie nawet pięć projektów. W kolejnej edycji konkursu, planowanej na drugi kwartał przyszłego roku, do zdobycia będą granty sięgające 70 tys. złotych.

W trakcie zajęć dzieci w wieku od 6 do 16 lat będą mogły zapoznać się z wynikami najnowszych badań naukowych. Wykłady będą się odbywały na uczelniach i w instytucjach badawczych pod okiem naukowców.

Program Uniwersytet Młodego Odkrywcy to pierwsza inicjatywa realizowana w ramach Społecznej Odpowiedzialności Nauki, wyrażonej w tzw. strategii Gowina na rzecz nauki i szkolnictwa wyższego. Jednym z trzech głównych założeń strategii jest popularyzacja dokonań polskich naukowców wśród różnych grup społecznych - od juniorów do seniorów, a także dotarcie z atrakcyjną formą edukacji do obszarów wykluczonych.

Lista dofinansowanych projektów jest dostępna na stronie internetowej.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020