11.08.2020
PL EN
15.04.2020 aktualizacja 15.04.2020

Trwa ogólnoświatowa ankieta dotycząca postaw i zachowań w obliczu pandemii

Fot. PAP/Andrzej Grygiel 10.04.2020 Fot. PAP/Andrzej Grygiel 10.04.2020

Międzynarodowy zespół naukowców w internetowej ankiecie zbiera informacje od obywateli kilkudziesięciu krajów o nastrojach związanych z COVID. Wziąć może w niej udział - przez internet - każdy. Naukowcy na bieżąco prezentują niektóre uzyskane przez siebie wyniki.

W ankiecie znalazły się m.in. pytania o zaufanie do rządu i prośba o ocenę jego prawdomówności, jeśli chodzi o działania w walce z COVID. Pytają też, co robimy, by nie zarazić siebie i innych koronawirusem Interesuje ich też, czy poinformowalibyśmy otoczenie, gdyby wystąpiły u nas objawy zakażenia.

Dzięki międzynarodowemu badaniu ankietowemu możemy też dowiedzieć się, co myślą, czują i jakie zachowania podejmują zwykli ludzie z różnych stron świata w obliczu pandemii. Ankietę w języku polskim można znaleźć pod TYM linkiem.

Ogólnoświatowe badanie dotyczące koronawirusa to efekt pracy międzynarodowego zespołu naukowców z 12 różnych instytucji, w tym m. in. ekspertów z Harvard Business School, Cambridge University, IESE Business School, Oxford University i University of Warwick. Ankieta jest dostępna w stale ulepszanych 65 wersjach językowych i jak dotąd wzięło w niej udział ponad 110 tys. uczestników ze 169 krajów.

“Do tej pory nie istniały żadne badania pozwalające lepiej zrozumieć zachowania, samopoczucie ludzi i ewolucję norm społecznych w różnych krajach. Fundacja Polonium jako organizacja działająca globalnie wspiera tę inicjatywę, pomagając w przygotowaniu ankiety w języku polskim oraz rozpowszechnieniu badania w polskich mediach” – mówi prezes Fundacji Polonium Justyna Pielecka-Fortuna.

Jak w przesłanym PAP komunikacie informują przedstawiciele Fundacji Polonium, w ostatnim tygodniu ponad 80 proc. badanych Polaków zadeklarowało, że ze względu na zagrożenie epidemiczne pozostanie w domu. Pod tym względem zajęliśmy 22. miejsce wśród wszystkich 169 państw objętych badaniem.

Niemal wszyscy rodacy (ponad 95 proc.) zaznaczyli też, że zrezygnowali ze spotkań towarzyskich. 90 proc. dodało, że myło ręce częściej, niż jeszcze miesiąc temu, a niecałe 95 proc. jest zdania, że gdyby wykazywało objawy zarażenia koronawirusem, natychmiast poinformowałoby o tym innych.

“Najbardziej interesuje nas to, jak z czasem ewoluują normy społeczne. Dzięki dużej liczbie osób biorących udział w ankiecie podczas trwającej pandemii możliwe jest prześledzenie ich rozwoju wraz z rozwojem kryzysu epidemicznego” – tłumaczy Friedrich Götz, doktorant na Uniwersytecie w Cambridge i członek zespołu przeprowadzającego badanie.

Ankieta pozwala zbadać nie tylko deklarowane zachowania, ale i postawy ludzi. Uczestnicy mogą ocenić między innymi, na ile wiarygodne wydają im się udzielane przez władze informacje dotyczące pandemii.

Z opublikowanych na stronie ankiety dotychczasowych danych wynika, że Polska znajduje się wśród państw, w których raczej nie ufa się rządowi, jeśli chodzi o prawdomówność związaną z komunikacją o COVID. Polska nie najlepiej wypada też, jeśli chodzi o przeświadczenie, że państwo dba o swoich obywateli.

Wśród krajów mających najlepsze zdanie o swoich władzach i największe zaufanie do rządzących znalazły się Nowa Zelandia, Wietnam, Norwegia, Dania i Singapur.

"Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza pozwoli na wprowadzenie bardziej efektywnych środków walki z koronawirusem oraz lepsze przygotowanie się na kolejne zagrożenia epidemiczne w przyszłości” – podsumowuje Justyna Pielecka-Fortuna.

Badanie dostępne jest na stronie https://covid19-survey.org/.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020