20.09.2020
PL EN
24.08.2020 aktualizacja 24.08.2020

Prof. Zbigniew Kundzewicz z prestiżową nagrodą za badania o wodzie

Wrocław, 10.10.2017. Prof. Zbigniew Kundzewicz podczas konferencji na temat udziału miasta w staraniach o tytuł Zielonej Stolicy Europy 2020, 10 bm. (kru) PAP/Maciej Kulczyński Wrocław, 10.10.2017. Prof. Zbigniew Kundzewicz podczas konferencji na temat udziału miasta w staraniach o tytuł Zielonej Stolicy Europy 2020, 10 bm. (kru) PAP/Maciej Kulczyński

Prof. Zbigniew Kundzewicz jako pierwszy Polak otrzymał Międzynarodową Nagrodę Wodną Księcia Sułtana (Award of the Prince Sultan Bin Abdulaziz International Prize for Water). Doceniono jego badania dotyczące relacji między klimatem a zasobami wodnymi - informuje Polska Akademia Nauk.

Prestiżowe wyróżnienie ustanowił w 2002 roku saudyjski Książę Sułtan Bin Abdulaziz Al Saud. Chodzi o docenienie wybitnych osiągnięć, które pomagają łagodzić globalne problemy związane z wodą. W tym roku nagrodę otrzymało sześciu naukowców.

Prof. Zbigniew Kundzewicz dostał nagrodę w kategorii „wody powierzchniowe” za pogłębianie wiedzy o zależnościach między ryzykiem powodzi, przepływem rzecznym i zmianą klimatu. "Wykorzystuje tę wiedzę, aby opracować różnorodne podejścia do zarządzania ryzykiem powodziowym" - napisano na stronie nagrody. Dodano, że jego badania pomagają ograniczać ryzyko powodziowe, ale i dają wiedzę, jak przygotować się na wypadek powodzi.

PAN infomuje, że prof. Zbigniew Kundzewicz znalazł się w elitarnym gronie 4 ekspertów, którzy mają w swoim dorobku obie prestiżowe nagrody naukowe związane z wodą. Oprócz Międzynarodowej Nagrody Wodnej Księcia Sułtana badacz otrzymał już bowiem Międzynarodową Nagrodę Hydrologiczną i medal Dooge’a. Ta druga nagroda przyznawana jest wspólnie przez 3 organizacje: Międzynarodową Asocjację Nauk Hydrologicznych (IAHS), Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) oraz Światową Organizację Meteorologiczną (WMO).

Prof. Zbigniew Kundzewicz jest hydrologiem i klimatologiem, członkiem Polskiej Akademii Nauk. Pracuje w Instytucie Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu. Brał udział w pracach międzynarodowej organizacji IPCC (Międzynarodowego Panelu ds. Zmian Klimatu), m.in. w roku, kiedy wyróżniono ją Pokojową Nagrodą Nobla (2007). Jest autorem ponad 400 prac naukowych.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020