02.12.2020
PL EN
20.10.2020 aktualizacja 20.10.2020

Po raz 20. przyznano Nagrody Naukowe POLITYKI

Laureaci 20. Nagród Naukowych POLITYKI. Fot. Leszek Zych/Polityka Laureaci 20. Nagród Naukowych POLITYKI. Fot. Leszek Zych/Polityka

Dr hab. Maciej Musiał, dr Katarzyna Jaśko, dr Krzysztof Szade, dr hab. Katharina Boguslawski i dr inż. Jakub Nalepa - to tegoroczni laureaci Nagród Naukowych POLITYKI. Każdy z nich otrzyma stypendium naukowe w wysokości 15 tys. zł.

Jak podali organizatorzy, w tym roku pierwszy raz posiedzenia Kapituł Profesorskiej i Obywatelskiej odbyły się w trybie zdalnym, a ogłoszenie wyników - ze względów bezpieczeństwa - odbyło się przez internet, a nie jak zwykle podczas tradycyjnej gali w siedzibie redakcji tygodnika POLITYKA.

Z 400 otrzymanych zgłoszeń Kapituła Profesorska wyłoniła 15 tegorocznych finalistów. Następnie Kapituła Społeczna, złożona z osób znanych ze swej nieprzeciętnej obywatelskiej aktywności i osiągnięć zawodowych, biznesowych, artystycznych, spośród tego grona wyłoniła pięcioro laureatów Nagród Naukowych, do których trafią stypendia naukowe po 15 tys. zł. Nagrodą dodatkową dla nich jest wywiad na łamach tygodnika „Polityka”. Pozostała dziesiątka otrzyma nagrody finałowe w wysokości 5 tys. zł.

W poszczególnych kategoriach nauk zwyciężyli:

NAUKI HUMANISTYCZNE - dr hab. Maciej Musiał, profesor w Zakładzie Filozofii Kultury na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Laureat bada relacje między człowiekiem a automatami i robotami, które odgrywają coraz większą rolę we współczesnej kulturze, a wielu ludzi traktuje je jako podmioty przypominające ich samych.

NAUKI SPOŁECZNE - dr Katarzyna Jaśko, adiunkt w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bada, co motywuje ludzi do zaangażowania politycznego. Interesuje ją zarówno destrukcyjna aktywność polityczna wiążąca się ze stosowaniem przemocy, jak i „pozytywny ekstremizm”, kiedy ludzie poświęcają swoje dobro na rzecz idei (np. równości, ochrony środowiska) działając w pokojowy sposób.

NAUKI O ŻYCIU - dr Krzysztof Szade, adiunkt w Zakładzie Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się procesami starzenia komórek macierzystych krwi i poszukuje w ludzkich komórkach krwiotwórczych markera, który odróżni komórki obciążone większym ryzykiem przekształcenia w komórki rakowe.

NAUKI ŚCISŁE - dr hab. Katharina Boguslawski, profesor w Katedrze Mechaniki Kwantowej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Laureatka zajmuje się rozwijaniem nowych i unikatowych w skali światowej metod obliczeniowych pozwalających na modelowanie właściwości cząsteczek chemicznych o dużych rozmiarach. Łączy w swej pracy badawczej chemię, fizykę i matematykę z informatyką stosowaną.

NAUKI TECHNICZNE - dr inż. Jakub Nalepa, adiunkt w Katedrze Algorytmiki i Oprogramowania na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół projektowania algorytmów, mających zastosowanie w obrazowaniu medycznym, satelitarnej obserwacji Ziemi, czy redukcji emisji spalin poprzez optymalizację transportu w miastach.

Nagrody finałowe w ramach Nagród Naukowych POLITYKI otrzymali: mgr Wiktor Budziński, dr n. med. Agata Gabryelska, dr Aleksander Grabiec, dr hab. n. med. Błażej Misiak, dr hab. Wiktor Lewandowski, dr hab., prof. UKW Jakub Lipski, dr Magdalena Pacholska, dr hab. n. farm., prof. UML Agata Przekora-Kuśmierz, dr hab. inż., prof. AGH Artur Rydosz i dr Monika Stobiecka.

Więcej informacji na temat tegorocznych finalistów i laureatów można znaleźć tutaj.

Fundacja Tygodnika POLITYKA od 2001 roku prowadzi program stypendialny skierowany do młodych naukowców „Zostańcie z nami!” – od 2011 pod nazwą Nagrody Naukowe POLITYKI.

PAP - Nauka w Polsce

agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020